Antkapinis paminklas Ernstui Vilhelmui Berbomui

Ernstas Vilhelmas Berbomas – Mažosios Lietuvos kultūros veikėjas, tautosakos rinkėjas, Kuršmarių vėtrungių sumanytojas, gimęs 1786 m. kovo 11 d.  Bernsteinbruche (Klaipėdos aps.). Jo senelis iš mamos pusės buvo kilęs iš Šilutės.

Mirė 1865 m. vasario 20 d. Muižėje (Šilutės aps.). Jis ir jo žmona palaidoti Muižės kapinaitėse, pakeliui į Ventę (Kintų sen., Šilutės r), kairėje kelio pusėje, prie didžiulio ąžuolo. Antkapį sudaro metalo kaltinis ažūrinis kryžius ir antkapinė betoninė plokštė su iškaltu užrašu: ,,Hier ruhen / Ernst Wilhelm Beerbohm / geb. den 11. Marz 1786 / gest. den 20. Februar 1865. / und seine Gattin / Emilie Beerbohm / geb. Mac Lean / geb. den 10. Juli 1791 / gest. den 21. December 1865 / Sie feierten die goldene Hochzeit / am 1. August 1864“ (Čia ilsisi / Ernst Wilhelm Beerbohm / gim. 11 kovo 1786 / miręs 20 vasario 1865. / ir jo žmona / Emilie Beerbohm / gim. Mac Lean / gim. 10 liepos 1791 / mirusi 21 gruodžio 1865 / Jie šventė auksines vestuves 1 rugpjūčio 1864).

Sovietmečiu kapinaitės buvo suniokotos, tačiau vėliau atkurtos. Žolėmis apžėlusią betoninę kapo plokštę apie 1970 m. atrado istorikas, profesorius Domas Kaunas.

Atgimimo metais pastatytas medinis krikštas.

 

Literatūra:

 

1.      Palankus vėjas vėtrungių krikštatėvį plukdo į platųjį pasaulį [interaktyvus]. Šilutės naujienos, 2012 m. lapkričio 16 d. Žiūrėta 2020 m. lapkričio 7 d. Prieiga per internetą: https://www.silutesnaujienos.lt/lt/palankus-vejas-vetrungiu-krikstatevi-plukdo-i-platuji-pasauli/

 

2.      Mažosios Lietuvos enciklopedija / Mažosios Lietuvos fondas. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2000, t. 1, p. 159–160.