paminklas Silvestrui Teofiliui Valiūnui

Antkapinis paminklas Silvestrui Teofiliui Valiūnui

paminklas Silvestrui Teofiliui Valiūnui

Lietuvių poetas Silvestras Teofilis Valiūnas gimė 1789 m. liepos 11 d. Paūnikiuose (Raseinių apskr.). Rašė lenkų ir lietuvių kalbomis, sukūrė satyrų, kurios savo forma ir idėjomis artimos Šviečiamojo amžiaus literatūrai, filosofinių elegijų, lyrinių eilėraščių, artimesnių romantizmo estetikai. Jis laikomas lietuvių poezijos pradininku.

Poetas mirė 1831 m. Žemaitijoje. Spėjama, kad palaidotas senosiose Aušbikavio (Vainuto sen., Šilutės r.) kapinaitėse. 2014 m., minint poeto 225-ąsias gimimo metines, čia pastatytas aukštas ornamentuotas kryžius rašytojo atminimui. Jį padarė Aušbikavyje gyvenantis tautodailininkas Arūnas Šimelis. Ant kryžiaus – trys užrašai. „Silvestras Valiūnas 1789 – 1831“, – skelbia vienas jų, „Aušbikavis 2014“, – ilgai primins antrasis. Jų viduryje, iš simbolinės atverstos knygos lapų galima perskaityti paties poeto eiles: „Skroblų giraitė! Jauki nuošalybė! Nerandu kitur laimės tik tavo prieglobsty…“, kurios paimtos iš elegijos lenkų kalba „Skroblynas Aušbikavio girioje“.

Mintį, kad vertėtų kokiu nors ženklu įamžinti S. T. Valiūno atminimą, davė prieš dešimtmetį šiose apylinkėse medžiagą savo knygai „Karšuva“ rinkęs istorikas Vytenis Almonaitis su žmona.

S. T. Valiūno garbei pavadinta ir viena iš kaime esančių gatvių.

 

Literatūra:

 

1.      Silvestras Teofilis Valiūnas. Visuotinė lietuvių enciklopedija [interaktyvus]. Žiūrėta 2020 m. lapkričio 6 d. Prieiga per internetą: < https://www.vle.lt/Straipsnis/Silvestras-Teofilis-Valiunas-99257>.

2.      Lietuvos poezijos pradininkas įamžintas Aušbikavyje [interaktyvus]. Šilutės naujienos, 2014 m. gegužės 28 d. Žiūrėta 2020 m. lapkričio 6 d. Prieiga per internetą: https://www.silutesnaujienos.lt/lt/lietuvos-poezijos-pradininkas-iamzintas-ausbikavyje/.