Arnoldas Piročkinas

Arnoldas Piročkinas – kalbininkas, vertėjas, profesorius, habilituotas mokslų daktaras, Vilniaus universiteto dėstytojas.Gimė 1931 m. vasario 25 d. Pašventyje, Jurbarko r. 1949 m. baigė Šilutės gimnaziją, 1955 m. – Vilniaus universitetą, dirbo mokytoju. 1963-1991 m. – Lietuvių kalbos katedros dėstytojas, docentas. 1991-1993 m. – Lituanistinių studijų katedros profesorius.

Tyrinėjo žymių Lietuvos kalbininkų, istorikų bei rašytojų gyvenimą ir kūrybą. Parengė habilitacinį darbą tema Jono Jablonskio darbų reikšmė bendrinės kalbos raidai. 1991 m. sudarė knygą J. Jablonskis. Straipsniai ir laiškai. Rašė straipsnius jo 140-osioms gimimo metinėms, nagrinėjo J. Jablonskio ir Vaižganto sąsajas. Skaitė paskaitas apie Adomą Mickevičių, 1995 m. parašė labai vertingą monografiją Devyni Adomo Mickevičiaus metai, išleistą ir Lenkijoje, kurioje nagrinėjo poeto ryšius su Lietuva. Garsino Martyno Mažvydo, Mikalojaus Daukšos, Kristijono Donelaičio, Jono Basanavičiaus vardus ir darbus.

Kalbos kultūros temomis 1990 m. parašė šias knygas: Administracinės kalbos kultūra,Jaunajam lituanistui: Mokslinio darbo metodikos darbo pradmenys. 1995 m. parašė lietuvių kalbos vadovėlį kitataučiams Mokomės lietuvių kalbos: Aukštesnio kurso vadovėlis. 1996 m. sudarė ir redagavo knygą Jurbarkas: Istorijos puslapiai.

1971-1972 m. stažavosi Čekijoje. 1973 m. išleido čekų kalbos vadovėlį, paskelbė Čekijos archyvuose rastos lituanistinės medžiagos, išvertė čekų ir kitų tautų rašytojų kūrinius, recenzavo Lietuvių literatūros enciklopediją. Paskelbė publicistinių straipsnių įvairiais Lietuvos istorijos, kultūros, literatūros, politikos klausimais. 1981 m. paruošė J. Zejerio kūrybos rinkinį Lietuviškos godos.

Mokslininko straipsnius nuolat spausdina Literatūra ir menas, Gimtasis žodis, Voruta ir kiti žurnalai bei laikraščiai.

 

Šaltiniai:

Arnoldas Piročkinas. Naujausios žinios. Vilnius, 2007, nr. 45 (589), p. 2.Lietuvių kalbos enciklopedija. Vilnius, 1999, p. 486.
Lietuvių literatūros enciklopedija. Vilnius, 2001, p. 386.