Braškys Jonas

Jonas Braškys – kunigas, pedagogas, vertėjas.

Gimė 1714 m. liepos 27 d. Įsruties (dabar Černiachovskas) apskrities Salavos bažnytkaimyje, kurį vokiečiai vadindavo Salau, o lietuviai – Želvais, Želva. Dabar ši vietovė vadinasi Kamenskoje. Braškio pavardė buvo rašoma – Broskovski, Broskoffski. 1730 m. spalio 24 d. jam stojant į Karaliaučiaus universitetą, pavardė buvo sulotyninta – vietoje Braškio atsirado Broskovius. Baigęs universitetą dirbo Karalienės lietuvių bažnyčios kantoriumi ir parapinės mokyklos precentoriumi. 1741 m.rugpjūčio 7 d. buvo įšventintas į kunigus ir tais pačiais metais tapo Rusnės evangelikų bažnyčios kunigu. Kartais atvykdavo į Šakūnėlius ir lietuviams laikydavo pamaldas.

1737-1740 m. jis išvertė į lietuvių kalbą 13 valdžios įsakų. Jokių kitų savo raštų nepaliko.

Jonas Braškys mirė 1773 m. sausio 12 d. Rusnėje.

Šaltiniai:

  • JAKŠTAS, Petras. Iš mūsų kultūros istorijos. Literatūrinė Šilutė. Komunistinis darbas, 1988, liep. 19.
  • Mažosios Lietuvos enciklopedija. Vilnius, 2003, t. 1, p. 203.
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Parašykite komentarą