Kazys Alminas (Alminauskis)

Lietuvių kalbininkas, lituanistas ir germanistas Kazys Alminas (iki 1939 m. Alminauskis) gimė 1904 m. balandžio 15 d. Paulaičių k. (Švėkšnos sen., Šilutės r.). 1925 m. aukso medaliu baigė Telšių gimnaziją. 1925–1929 m. studijavo kalbotyrą Lietuvos universitete, dirbo Jono Jablonskio sekretoriumi, buvo žemaičių studentų korporacijos „Samogitia“ pirmininkas. 1929–1934 m. studijavo germanistiką Leipcigo, Miuncheno, Heidelbergo, Vienos ir Karaliaučiaus universitetuose. Leipcigo […]

Jonas Rugis

Jonas Rugis gimė 1901 m. vasario 4 d. Švėkšnoje (Šilutės r.) – JAV lietuvis, inžinierius. Aušrininko, varpininko, gydytojo dr. Juozapo Rugio sūnus, pedagogės A. Rugytės brolis. Vidurinį mokslą 1911–1921 m. ėjo Palangoje, Šiauliuose, Mogiliove, Baltarusijoje, Vilniuje ir Kaune. 1924–1928 m. Gento universitete (Belgija) studijavo chemiją ir gavo chemijos inžinieriaus diplomą. 1921–1924 m. Jonas Rugis mokytojavo Švėkšnos „Saulės“ gimnazijoje, dėstė lotynų kalbą ir istoriją. Čia susipažino […]

Petras Gomaliauskis

Petras Gomaliauskis (Gomalevskis) gimė  1820 m. gruodžio  9 d.  Paliepkalnyje  (Varnių parapija). Lietuvių rašytojas, katalikų kunigas. 1840–1844 m. mokėsi Varnių kunigų seminarijoje. Vainute (Šilutės r.) kunigavo nuo 1844 m. Čia gyveno ir dirbo iki 1851 m. Vėliau buvo vikaru kitose parapijose – Lauksodėje (Telšių r.), Alūkstoje bei Brunavoje (Latvija). 1868 m. Saločių (Pasvalio r.) klebonas. Lietuvių originaliosios […]

Zudermanas Hermanas

Hermanas Zudermanas (Hermann Sudermann) – vokiečių rašytojas ir dramaturgas, gimęs Macikuose (Šilutės r.) ir rašęs apie Klaipėdos krašto lietuvininkus. Biografija Zudermanas gimė 1857 m. rugsėjo 30 d. Macikuose (Šilutės r.). Jis – vyriausias aludario Johano Zudermano (1818–1887), kilusio iš Nyderlandų, ir jo žmonos Dorotėjos (1825–1923) sūnus. Macikuose ir pačioje Šilutėje, kur vėliau persikėlė tėvai, prabėgo […]

Zybertas Vilhelmas Frydrichas

Frydrichas Vilhelmas Zybertas (1833-1900), kilęs iš Heilsbergo, darbą Šilokarčemoje pradėjo labai sumaniai ir energingai. Nuo 1865 m. persikėlęs į Klaipėdą, nė trumpam neišleido iš akių savo įmonės filialo Šilokarčemoje. Jis dažnai čia atvykdavo ir apsistodavo ilgesniam laikui. 1867 m. liepos 1 d. spaustuvė buvo įkurdinta jos savininko uošvio J. G. Valterio namuose, vėliau – atskirame, […]

Zaunius Dovas

Dovas Zaunius – Mažosios Lietuvos lietuvių visuomenės ir spaudos veikėjas, publicistas, bibliofilas. Dovas Zaunius gimė 1845 m. sausio 26 d. Rokaičiuose (Kaliningrado srityje, kaimas jau išnykęs). Baigęs vietos pradžios mokyklą, visą gyvenimą ūkininkavo Rokaičiuose. Vienas pirmųjų pradėjo Didžiosios ir Mažosios Lietuvos suartinimo kampaniją, rėmė draudžiamosios spaudos leidėjus ir platintojus. Kartu su kitais Mažosios Lietuvos veikėjais […]

Vendtas Endrikis

Endrikis Vendtas – mokytojas, šviečiamosios ir religinės literatūros rengėjas. Gimė 1819 m. kovo 22 d., tačiau gimimo vieta nežinoma. Baigęs Karalienės mokytojų seminariją, ligi 1887 m. buvo pradžios mokyklos mokytoju Bitėnuose (Ragainės aps.). Išėjęs į pensiją apsigyveno Traksėdžiuose (Šilutės r.). Jis rašinėdavo įvairius straipsnelius Tilžės spaustuvininko O. V. Mauderodės leidžiamoms „Lietuviškoms kalendroms“. Parengė spaudai pavyzdžių […]

Vanagaitis Jonas

Jonas Vanagaitis – Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjas, žurnalistas, eilėraščio „Kur girė žaliuoja, ten mano namai“ autorius. Jis gimė 1869 m. rugsėjo 23 d. Padupiuose, Ragainės apskrityje. 1904-1905 m., revoliucinio sąjūdžio metu Lietuvoje, Jonas Vanagaitis padėjo gabenti per sieną lietuviškus atsišaukimus ir ginklus. 1905 m. Jonas Vanagaitis, kaip vienintelis lietuvininkų delegatas, dalyvavo Didžiajame Vilniaus seime. 1912-1913 […]

Užpurvis Jonas

Jonas Užpurvis – Mažosios Lietuvos kalbininkas, publicistas, mokytojas. Jis gimė 1891 m. gruodžio 12 d. Virkitų kaime, Saugų apylinkėje, Šilutės apskrityje. 1911 m. baigė Klaipėdos mokytojų seminariją. I pasaulinio karo metu tarnavo telefonistu – slaptų dokumentų vertėju. Po šio karo aktyviai įsijungė į lietuvininkų veiklą, buvo Mažosios Lietuvos tautinės tarybos narys ir 1918 m. lapkričio […]

Urėdaitis Kristupas

Kristupas Urėdaitis (1871 09 25 Mantvilaičiuose, Pagėgių aps. – 1913 02 19 Tilžėje) – Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjas. Nuo 1895 m. – Birutės draugijos narys, 1903-1908 m. – jos bibliotekininkas, 1910-1913 m. – iždininkas. Kristupas Urėdaitis su kitais įsteigė Prūsų lietuvininkų susivienijimą (1901-1906), buvo jo iždininku. 1911-1913 m. vadovavo Lietuviškos konservatyvų skyrimo draugystės Tilžės -Lankos […]