Endrikaitis Vilius

Vilius Endrikaitis – Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjas. Gimė 1890 m. gegužės 5 d. Stoniškiuose (Šilutės r.). Baigė pradžios mokyklą. Aktyviai dalyvavo Klaipėdos krašto jaunimo veikloje, pavyzdžiui, Vydūno įkurtos draugijos veikloje Tilžėje, bendradarbiavo Mažosios Lietuvos laikraščiuose „Apžvalga“, „Lietuvių balsas“. Buvo Mažosios Lietuvos Tautinės Tarybos sekretoriumi, 1920-1923 m. – girininku ir muitinės viršininku Lauksargiuose. Po Klaipėdos krašto […]

Deivilaitis Augustas

Augustas Deivilaitis – žvejys, lietuvininkų evangelikų liuteronų sakytojas, kantorius, lietuvių tautosakos pateikėjas. Gimė 1897 m. liepos 14 d. Šyškrantėje (Rusnės sala, Šilutės r.). Baigė Šyškrantės septynklasę mokyklą. Kai grįžo su pirmaisiais II pasaulinio karo pabėgėliais, sovietų kareivių buvo suluošintas už tai, kad gelbėjo nuo laužo Rusnės bažnyčios knygas. Jose rado surašytas 7 savo giminės kartas, […]

Cipelis Rudolfas Andrius

Rudolfas Andrius Cipelis – kunigas, Mažosios Lietuvos spaudos darbuotojas. Gimė 1813 m.lapkričio mėnesio pabaigoje Kalnininkuose (Pakalnės aps.). Jo tėvas Karolis Vilhelmas Augustas buvo Kalnininkų kunigas, o 1815-1874 m. – Priekulės kunigas. Rudolfas Cipelis buvo antruoju kunigu nuo 1841 m. liepos 18 d. iki 1846 m. Kretingoje, vėliau buvo pakviestas būti antruoju kunigu Klaipėdoje. 1849 m. […]

Brustas Alfredas

Alfredas Brustas – vokiečių rašytojas, gimęs 1891 m. birželio 15 d. Įsrutyje. Vaikystėje su tėvais gyveno Katyčiuose, lankė Tilžės mokyklą: klasės auklėtojas buvo Vydūnas, su kuriuo susidraugavo. 1916-1918 m. buvo spaudos cenzoriumi Vilniuje ir Kaune. Kaip laisvas rašytojas 1919-1923 m. gyveno Šilutėje, vėliau – Krante, nuo 1932 m. – Karaliaučiuje. Susipažino su Hermanu Zudermanu. 1915 […]

Bruožis Ansas

Ansas Bruožis – Mažosios Lietuvos visuomenės ir kultūros veikėjas, rašytojas, istorikas. Ansas Bruožis gimė 1876 m. lapkričio 10 d. Martinuose (Klaipėdos raj.). Baigęs pradžios mokyklą, savarankiškai Martyno Jankaus spaustuvėje įsigijo raidžių rinkėjo specialybę. Kurį laiką dirbo Bitėnų, 1906–1914 m. – Kauno, Vilniaus, o vėliau – Tilžės bei Klaipėdos spaustuvėse. 1905– 1906 m. Klaipėdoje turėjo knygynėlį, […]

Birškus Jonas

Jonas Birškus – Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjas, bibliofilas. J. Birškus gimė 1873 m. spalio 13 d. Mozūriškiuose (Klaipėdos aps.). J. Birškus mokėsi Klaipėdos Senamiesčio berniukų vidurinėje mokykloje, iki 1944 m. ūkininkavo Sudmantuose. 1895  m. balandžio 3 d. su Jokūbu Bruožaičiu iš Veiveriškių ir Endrikiu Šadagiu iš Lankupių bei apie 20 apylinkės vyrų Klaipėdoje mėgino įkurti […]

Bajoras Vilius

Vilius Bajoras – lietuviškų chorų dirigentas, kompozitorius, pedagogas. Gimė 1899 m. vasario 23 d. Balandžiuose (Ragainės aps.). 1919 m., besimokydamas Klaipėdos mokytojų seminarijoje, vadovavo Adomo Brako įsteigtam „Aidos“ draugijos chorui. Kartu su Adomu Braku (A. Bratka) režisavo vaidybinės grupės pastatymus. Mokytojavo Būdviečiuose (Ragainės aps.), Klaipėdos krašte. Išleido 2 vadovėlius. 1921 m. Vilius Bajoras vadovavo J. […]

Bajoraitis Fridrichas

Per netrumpą istorinį laikotarpį Mažoji Lietuva išgyveno daug negandų – karus, badą, ilgaamžę priespaudą. Atrodo, tai turėjo sugniuždyti šio krašto lietuvių kultūros augimą, bet taip neatsitiko. Mažoji Lietuva išugdė nemažai rašytojų, poetų, kurių indėlis į kultūrinį ir visuomeninį Mažosios Lietuvos gyvenimą buvo gana didelis. Vienas iš jų – Fridrichas Bajoraitis. Mažosios Lietuvos sūnus, lietuvių poetas, […]

Ašmys Mikelis

Kultūros veikėjas, žurnalistas, švietėjas, aktyvus visuomenininkas, publicistas Mikelis Ašmys gimė 1891 m. Poviluose (Šilutės apskritis). Jis buvo vienas šviesiausių Klaipėdos krašto jaunų lietuvių patriotų tuo metu, kai šis kraštas buvo tvirtoje vokiečių rankoje. Mikelio Ašmio gyvenimas susiklostė nelaimingai. Būdamas jaunuoliu susirgo plaučių džiova. Tačiau tai jam vis dėlto netapo lemtinga kliūtimi. 1898–1905 m. lankė Kintų […]

Anysas Martynas

Martynas Anysas – Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjas, teisininkas, istorikas, Lietuvos diplomatas. Jis gimė 1895 m. lapkričio 5 d. Kintuose (Šilutės apsk.), lietuvininkų šeimoje. Martynas Anysas priklauso mažlietuvių akademikų kartai, kuri iš pat jaunystės buvo apsisprendusi už lietuvybę ir aktyviai įsijungė į jaunos nepriklausomos Lietuvos valstybinį, visuomeninį ir kultūrinį gyvenimą. Martynui Anysui įtaką darė Vydūno veikla […]