Zengstokas Lozorius

Lozorius Zengštokas gimė 1562 m. spalio 6 d. Liubeke (dab. Vakarų Vokietijoje). Jo tėvai persikėlė į Kuršą ir įsikūrė prie Rygos. Įsibrovusi rusų kariuomenė apiplėšė tėvus, šeima nuskurdo ir persikėlė į Dancigą. Lozorius Zengštokas mokėsi Liubeke, Rygoje ir Dancige. Baigė Karaliaučiaus universitetą ir ten pramoko lietuvių kalbos. 1586 m. jį paskyrė Rusnės kunigo padėjėju, bet […]

Siautila Mikalojus

Mikalojaus Siautilos gimimo metai bei vieta nežinomi. Manoma, jis buvo lietuvis arba prūsas. Deja, žinių apie jį yra labai mažai. Žinoma, kad apie 1553 m. jis buvo Rusnės precentoriumi ir parapijinės mokyklos mokytoju. 1556 m. įsigijo 15 margų pievos, už kurią turėjo mokėti po 6 markes činčo mokesčio. 1593 m., jau būdamas Rusnės parapijos kunigu, […]

Lėmanas Jonas

Jonas Lėmanas – lietuvių raštijos veikėjas, evangelikų liuteronų kunigas. Gimė 1590 m. Schwerino mieste, Vokietijoje. Kurį laiką buvo precentoriumi Karaliaučiuje. 1624 m. buvo perkeltas į Ventę, iš čia 1638 m. – į Klaipėdą, kur dirbo lietuvių evangelikų liuteronų kunigu iki mirties. Spėjama, kad kartu su Valentinu Fojerštoku, Kristupu Sapūnu ir Burhardu Lobeli buvo sudaręs lietuvišką […]

Hopneris Jonas

Jonas Hopneris – Mažosios Lietuvos lietuvių evangelikų liuteronų kunigas, raštijos talkininkas. Jis gimė apie 1580 m. Įsrutyje. Nuo 1599 m. studijavo Karaliaučiaus universitete. 1604-1616 m. buvo Verdainės (dabar Šilutės mst. dalis) klebono, 1616-1621 m. – Šilokarčemos klebono adjunktu, o 1621-1638 m. – Klaipėdos lietuvių kunigu, superintendentu. Kristupo Pretorijaus magistro laipsnio promocijos proga 1634 m. išspausdino […]

Martynas Mažvydas

Martynas Mažvydas – vienas lietuvių raštijos pradininkų, pirmosios lietuviškos knygos parengėjas. Gimė apie 1510 m. Žemaitijoje. Akademikas Zigmas Zinkevičius, tyrinėjęs M. Mažvydo raštų kalbą, priėjo prie išvados, kad jo gimtinė turėtų būti žemaičių šnektos plotely tarp Naumiesčio – Gardamo – Švėkšnos, šiek tiek tolyn į Rietavo pusę. 2001 m. gegužės 7 d. tarp Gardamo ir […]