Šusteris Fridrichas Zigmantas

Fridrichas Zigmantas Šusteris – kunigas, lietuvių raštijos veikėjas. Gimė 1671 m. Mokėsi Karaliaučiaus universitete, valdžios finansuojamoje vietoje. Baigęs universitetą buvo paskirtas kunigu Būdviečiuose (Ragainės aps.) ir kunigavo ten iki savo mirties. Dar būdamas studentu Fridrichas Šusteris prisidėjo prie lietuvių raštijos puoselėjimo. Jis bendradarbiavo 1701 m. verčiant ir leidžiant Naująjį Testamentą, parašė lietuvišką prakalbą. Be to, […]

Šulcas Baltramiejus

Baltramiejus Šulcas gimė 1662 m. Silezijoje. Jo tėvai buvo paprasti žemdirbiai. 1677 m. kovo 17 d. įstojo į Karaliaučiaus universitetą ir 1681 m. spalio 20 d. baigė. Jį paskyrė Rusnės kunigo Mykolo Gaidžio padėjėju, o kai pastarasis mirė, Baltramiejus Šulcas tapo Mykolo Gaidžio įpėdiniu ir čia kunigavo iki savo gyvenimo pabaigos. Baltramiejus Šulcas išvertė į […]

Šperberis Kristupas

Kristupas Šperberis gimė 1674 m. rugpjūčio 5 d. Įsėje (dabar Kaliningrado sr.). Studijavo Karaliaučiaus universitete. Vėliau dirbo mokytoju, kunigavo. Išvertė dalį Biblijos, kuri buvo išleista 1735 m. Kristupas Šperberis mirė 1752 m. vasario 10 d.Kalininkuose (Šilutės r.). Šaltiniai: BIRŽIŠKA, V. Aleksandrynas. 1990, t. 2, p. 18-19. VANAGAS, V. Lietuvių rašytojų sąvadas. 1987, p. 34.

Šperberis Jonas Jokūbas

Jonas Jokūbas Šperberis – religinių darbų redaktorius. Gimė 1679 m. gegužės 6 d. Tilžės pirklio Erhardo Šperberio šeimoje. 1697 m. vasario 13 d. įstojo į Karaliaučiaus universitetą. Iki 1701 m. gyveno alumnate. 1702 m. buvo paskirtas Vilkyčių precentoriumi. 1711 m. vasario mėnesį Ragainės superintendentas jį įšventino į kunigus ir tų pačių metų balandžio 26 d. […]

Šimelpenigis Adomas Fridrichas

Adomas Fridrichas Šimelpenigis – poetas, vertėjas. Adomas Fridrichas Šimelpenigis gimė 1699 m. liepos 25 d. Piktupėnuose (Šilutės r.). Nuo 1718 m. studijavo Karaliaučiaus universitete, jį baigęs buvo paskirtas Žilių precentoriumi, o 1726 m. –  Papelkių (Labguvos aps.) klebonu. Adomas Šimelpenigis prisidėjo prie lietuviškų raštų rengimo. Kai 1730 m. Prūsijos karaliaus Fridricho Vilhelmo I pavedimu bažnytinė […]

Meisneris Jurgis Adomas

Jurgis Adomas Meisneris (1692 09 15 Šereiklaukyje, Tilžės aps. – 1769 02 08 Enciūnuose, Stalupėnų aps.) – raštijos darbuotojas. Kilęs iš šeimos, atvykusios į Mažąją Lietuvą iš Saksonijos. Žymaus teologo Baltazaro Meissnerio prosūnaitis. Užbalių girininko Vilhelmo Meisnerio sūnus. Mokėsi Tilžės provincijos mokykloje ir 1710 m. birželio 19 d. įsimatrikuliavo Karaliaučiaus universitete, bet dėl kilusio maro […]

Martinijus Vilhelmas

Vilhelmas Martinijus – Danielio Kleino bendradarbis, giesmių vertėjas, evangelikų liuteronų kunigas. Jis gimė apie 1618 m. Klaipėdoje. Nuo 1636 m. studijavo Karaliaučiaus universitete. 1642-1671 m. buvo lietuvių kunigas Verdainėje. Vilhelmas Martinis vedybų proga 1643 m. išleistame specialiame leidinyje išspausdino kito Danieliaus Kleino bendradarbio Jono Lėmano lietuvišką eiliuotą sveikinimą. Buvo kunigaikščio tarybos paskirtas komisijos, kuri tikrino […]

Liuneburgas Abraomas Dovydas

Abraomas Dovydas Liuneburgas – evangelikų liuteronų kunigas. Gimė 1670 m. rugpjūčio 31 d. Gumbinėje. Pradžios mokyklą greičiausiai baigė Gumbinėje. 1688 m. su tėvais persikėlė į Lazdynus. 1691 m. buvo įmatrikuliuotas Karaliaučiaus universitete. Iki 1711 m. dirbo precentoriumi Širvintoje. 1712-1718 m. buvo laukininkų Jokūbo bažnyčios Klaipėdoje diakonas. 1718 m. įšventintas į kunigus ir iki 1726 m. […]

Fabijonas Kalau

Fabijonas Kalau – liuteronų kunigas, Mažosios Lietuvos rašytojas. Gimė 1691 m. liepos 19 d. Žvirgaliuose (Stalupėnų aps.). 1709-1718 m. studijavo Karaliaučiaus universitete teologiją. 1718 m. paskirtas kunigu į Juodlaukių parapiją. 1722-1735 m. Fabijonas Kalau buvo Verdainės, o 1736-1747 m. – Šilutės klebonu. Fabijonas Kalau kartu su kitais veikėjais redagavo 1719 m. Heinricho Lysiaus paruoštą lietuvišką […]

Kaizeris Jonas Andrius

Jonas Andrius Kaizeris – lietuvių raštijos veikėjas, evangelikų liuteronų kunigas. Gimė 1650 m. Piktupėnuose. Pavardę sulotynino, tačiau tikroji lietuviška – Karalius. 1665 m., būdamas 15 metų, baigė Karaliaučiaus universitetą, o 1672 m. – antrąkart su priesaika. Nuo 1674 m. kunigavo Katyčiuose. Sudarė giesmyną (rankraštis neišliko). Keturios Jono Kaizerio giesmės (Diewe miels sztay taw Paklana atneszu; […]