Kristijonas Donelaitis

Zudnachovijus Dovydas Gotfrydas

Dovydas Gotfridas Zudnachovijus gimė 1737 m. Jociškiuose (Šilutės r.) Mokėsi Karaliaučiaus Fridricho kolegijoje, Karaliaučiaus universitete. Kurį laiką buvo Verdainės kunigu. Vėliau dirbo Karaliaučiaus universitete. 1764 m. buvo įšventintas į kunigus ir paskirtas dirbti Karvaičiuose. Remiantis Gotfridu Ostermejeriu galima tvirtinti, kad 1765-1780 m. Dovydas Zudnachovijus išspausdino tris lietuviškas giesmes. Jis kartu su Volfu ruošė naują lietuvių […]

Vitikas Kristijonas Dovydas

Kristijonas Dovydas Vitikas gimė 1751 m. rugsėjo 25 d. Šilokarčemoje. Nuo 1770 m. studijavo teologiją Karaliaučiaus universitete. 1779-1782 m. buvo Plaškių, 1783-1796 m. – Kaukėnų precentoriumi. Nuo 1796 m. kunigavo Karvaičiuose (Kuršių Nerijoje), nuo 1809 m. – Kaukėnuose. 1785-1791 m. globojo savo giminaitį našlaitį Liudviką Gediminą Rėzą (1776-1840), kuris vėliau tapo poetu, mokslininku, kultūros veikėju, […]

Šviderskis Johanas

Johanas Šviderskis (1789 m. 01 29 Rusnėje – 1855 09 21 Peterburge) – tautosakos rinkėjas, poetas. Nuo 1773 m. studijavo Karaliaučiaus universitete, Klaipėdoje vertėsi prekyba ir finansais. Apie 1832 m. išvyko į Rusiją. Talkino Liudvikui Rėzai užrašinėdamas lietuvių liaudies dainas. Vokiečių kalba rašė eilėraščius, kuriuose panaudojo lietuviškų motyvų. Eilėraščių 1819-26 m. paskelbė laikraštyje „Memeler Wochenblatt“, […]

Šimelpenigis Vilhelmas Teodoras

Vilhelmas Teodoras Šimelpenigis, raštijos talkininkas, gimė 1787 m. Ragainėje. Mokėsi Tilžės gimnazijoje. Nuo 1805 m. studijavo Karaliaučiaus universitete, buvo precentoriumi Žiliuose, nuo 1826 m. – adjunktu Rusnėje. 1831 m. tapo Didlaukių (dabar Telmanovo) klebonu ir netrukus – Įsruties superintendentu. Talkino Liudvikui Rėzai renkant liaudies dainas. Keturias jo užrašytas dainas iš Liudviko Rėzos archyvo paskelbė Mykolas […]

Stanevičius Simonas

Pirmasis profesionalus lietuvių filologas, rašytojas, lietuvių literatūros klasikas Simonas Stanevičius gimė 1799 m. Kanopėnų kaime (Raseinių apskritis), smulkių neturtingų bajorų šeimoje. Kokia buvo Simono vaikystė, tiksliai nežinoma. Manoma, kad jis mokėsi Viduklės parapinėje, galbūt ir Raseinių pijorų mokykloje, nes į Kražių gimnazijos trečiąją klasę stojo jau būdamas 17 metų. Gimnazijoje mokėsi 5 metus, pasižymėjo darbštumu, […]

Richteris Jonas

Jonas Richteris gimė 1705 m. Klaipėdoje. 1722 m. įstojo į Karaliaučiaus universitetą, studijavo teologiją. 1727-1728 m. Halės universiteto seminare dėstė lietuvių kalbą. 1729-1736 m. buvo Katyčių kunigas, o paskui Klaipėdos lietuvių bažnyčios diakonas. Jonas Richteris buvo vienas iš pirmųjų lietuvių leksikografų. Jis parengė vokiečių-lietuvių kalbų žodyną, kuriame yra 30 tūkstančių žodžių. Rankraštį paliko seminaro klausytojams. […]

Ostermejeris Natanielis Frydrichas

Natanelis Fridrichas Ostermejeris (g 1784 04 18 Viliūnuose, Pilkalnio aps. – 1846 08 24 Būdviečiuose, Ragainės aps.) – raštijos darbuotojas. Studijavo Karaliaučiaus universitete. Dar būdamas studentas, jis 1804 m. gavo teisę sakyti pamokslus ir kurį laiką mokytojavo Karaliaučiaus Lebo (Loeberichto) mokykloje. 1805 m. baigęs universitetą, jis 1805-1806 m. buvo privatiniu mokytoju Elbingoje, 1806-1807 m. – […]

Ostermejeris Gotfrydas

Gotfrydas Ostermejeris – lietuvių kalbos puoselėtojas, filologas, evangelikų liuteronų kunigas. Jis gimė 1716 m. balandžio 20 d. Marienburge, Vakarų Prūsijoje. Jo tėvas Baltazaras Gotlibas Ostermejeris buvo odininkas. Gotfrydas Ostermejeris tėvo buvo ruošiamas odininko profesijai ir praktikai buvo atiduotas to amato meistrui, bet šis, vaiko gabumus pastebėjęs, patarė tėvui leisti Gotfrydą į mokyklą. 1728-1736 m. Gotfrydas […]

Lovynas Kristijonas

Kristijonas Lovynas – precentorius, knygų vertėjas. Gimė 1721 m. gruodžio 15 d. Bartuose arba Bartėnuose, kuriuos vokiečiai vadindavo Bartenšteinu (dabar Kaliningrado sr.). Kristijonas Lovynas 1737 m. įstojo į Karaliaučiaus universitetą, studijavo teologijos mokslus. Baigęs universitetą buvo precentoriumi Katyčiuose, Plaškiuose, Klaipėdoje, Kretingalėje, Plyviškiuose, Įsrutyje. 1752-1754 m. mokytojavo Potsdamo našlaičių prieglaudoje. 1755 m. jį paskyrė Jurbarko (Georgenburgo) […]