Hertelis Lorencas Frydrichas

Johanas Fridrichas Lorencas Hertelis – Mažosios Lietuvos lietuvių raštijos veikėjas, tautosakos rinkėjas. Gimė 1769 m. Rummelsburge. 1780-1790 m. mokėsi Vėluvos miesto mokykloje, vėliau – Karaliaučiaus universitete. Buvo precentoriumi Katyčiuose. 1808 m. Juodlaukiuose įšventintas į kunigus. Nuo 1809 m. – Aulavėnų klebonas. 1827-1828 m. Liudvikui Rėzai pateikė savo užrašytas 17 dainų apie Aulavėnus, o 1830-1834 m. […]

Hasenšteinas Kristijonas Danielius

Kristijonas Danielius Hasenšteinas – lietuvių raštijos darbuotojas, kunigas. Gimė 1756 m. vasario 13 d. Nemerkiemyje (Gumbinės aps.), kurį vokiečiai vadindavo Nemersdorf (dabar Majakovskoje). Mokėsi Įsruties vidurinėje mokykloje. 1772 m. spalio 16 d. įstojo į Karaliaučiaus universitetą. Baigęs universitetą, 1778-1792 m. buvo Būdviečių precentoriumi, o 1792 m. kovo 30 d. buvo įšventintas į kunigus ir pradėjo […]

Cigleris Karolis Eduardas

Karolis Eduardas Cigleris – evangelikų liuteronų kunigas, leksikografas, vertėjas, prekiautojas lietuviškomis knygomis. Gimė 1798 m. Klaipėdos apskrities Kretingalės kunigo Jono Gotfrido Ciglerio šeimoje. 1818 m. spalio 24 d. įstojo į Karaliaučiaus universitetą. Studijavo teologiją. 1828 m. rugpjūčio 31 d. buvo paskirtas Juodkrantės kunigu, o 1832 m. pradžioje perkeltas į Rusnę, kur buvo kunigu ir superintendentu. […]

Braškys Jonas

Jonas Braškys – kunigas, pedagogas, vertėjas. Gimė 1714 m. liepos 27 d. Įsruties (dabar Černiachovskas) apskrities Salavos bažnytkaimyje, kurį vokiečiai vadindavo Salau, o lietuviai – Želvais, Želva. Dabar ši vietovė vadinasi Kamenskoje. Braškio pavardė buvo rašoma – Broskovski, Broskoffski. 1730 m. spalio 24 d. jam stojant į Karaliaučiaus universitetą, pavardė buvo sulotyninta – vietoje Braškio […]

Berbomas Ernestas Vilhelmas

Mažosios Lietuvos tautosakos rinkėjas Wilhelm Ernst Beerbohm gimė 1786 m. Bernsteinbruche (Klaipėdos apskritis). Vidurinį mokslą baigė profesoriaus Markverto privačioje prancūzų mokykloje Karaliaučiuje. Čia jis mokėsi kalbų, buvo nuovokus skaičiavimo pamokose ir ypač gerai piešė. Vėliau dar mokėsi komercijos Danijoje ir Anglijoje. Dirbo tėvo, turtingo medienos pirklio, įmonėje. Tėvo prekybos reikalais važinėjo į Daniją, Švediją, Norvegiją. […]