Jokūbas Stikliorius

Mokytojas, kariškis, lietuviškų laikraščių leidėjas ir draugijų steigėjas, Mažosios Lietuvos kultūros veikėjas, spaudos darbuotojas. Gimė: 1871 m. liepos 25 d. Kaušeliuose, Ragainės apskritis. Mirė: 1942 m. vasario 19 d. Tilžėje.   Mokėsi Ragainės mokytojų seminarijoje. Mokydamasis 1890 su kitais įsteigė lietuvišką draugiją „Rambynas“. 1910 m. įsteigė „Gumbinės lietuvių draugiją“, buvo jos sekretorius. Dalyvavo „Birutės“ draugijos […]

Elzė Jankutė

Mažosios Lietuvos kultūros veikėja, tautosakos rinkėja. Gimė: 1894 m. liepos 16 d. Bitėnuose. Mirė: 1985 m. rugsėjo 9 d. Toronte   Gimė Bitėnuose, Ragainės apskrityje (dabar – Pagėgių savivaldybėje). Vyriausioji Mažosios Lietuvos  lietuvių spaudos, visuomenės veikėjo, publicisto, Tilžės akto signataro, Mažosios Lietuvos tautinio sąjūdžio veikėjo, knygnešio Martyno Jankaus duktė. 1913 m. mirus motinai, jai teko […]

Petras Jakštas

Petras Jakštas buvo nepriklausomos Lietuvos kariuomenės karininkas, kariškosios spaudos žurnalistas, istorikas, švietėjas, jaunuomenės pilietiškumo ugdytojas ir bibliofilas. Šių laikų visuomenei, net inteligentijai, jis mažai žinomas. Karininkas nuo okupacijų pradžios 1940 m. iki pat mirties neturėjo sąlygų viešai reikštis kultūroje ir moksle, nes trylika metų gyveno nelegaliai, o po legalizavimosi galėjo dirbti tik ūkinėje įmonėje eidamas […]

Plonaitis Jurgis

Jurgis Plonaitis – lietuvininkų žūklės Kuršių mariose žinovas, Klaipėdos krašto sukilimo dalyvis, Šilutės miesto Garbės pilietis. Gimė 1902 m. rugsėjo 19 d. Žiaukuose (Šilutės r.). Nuo 5 metų amžiaus plaukdavo su tėvu į marias žvejoti, o likęs našlaičiu, dar vaikas žvejojo savarankiškai. Bet žveju neliko. Mokėsi, vėliau tarnavo Klaipėdos krašto komercinėse įstaigose. Taigi 1909-1915 m. […]

Nausėdas Vladas

Vladas Nausėdas – pedagogas, poetas, klasikinės vokiečių literatūros vertėjas, kraštotyrininkas. Gimė 1911 m. liepos 2 d. Žemaičių Naumiesčio valsčiuje, Žakainių kaime. Mokėsi Žakainių kaimo mokykloje pas mokytoją Rapolą Navakauską. Savarankiškai išmoko lotynų, prancūzų kalbas. Trumpai mokėsi Žemaičių Naumiesčio progimnazijoje, vėliau – Švėkšnos gimnazijoje. 1931 m. baigė Tauragės mokytojų seminariją, 1932 m. pradėjo studijuoti lietuvių kalbą […]

Kūjus Kristupas Mykolas

Mykolas Kristupas Kūjus (1906 04 05 Užpelkiuose, Pagėgių aps. – 1984 09 15 Čikagoje, JAV). – pedagogas, literatūros tyrinėtojas, Mažosios Lietuvos veikėjas išeivijoje. 1928 m. baigė Tauragės mokytojų seminariją, 1936 m. – VDU Kaune. Studijų metais aktyviai dalyvavo visuomeninėje veikloje (studentų atstovybės narys). 1936-39 m. Klaipėdos krašto pedagoginio instituto lietuvių kalbos lektorius, 1939-41 m. – […]

Grigolaitis Jonas Endrikis

Jonas Endrikis Grigolaitis – teisininkas, žurnalistas, visuomenės veikėjas. Gimė 1902 m. gegužės 30 d. Poviliuose (Šilutės r.). Mokėsi Klaipėdos lietuvių gimnazijoje. 1927 m. įstojo VDU Evangelikų teologijos fakultetą, vėliau perėjo į Teisės fakultetą, kurį baigė 1931 m. . 1932-1934 m. vadovavo Klaipėdos krašto tautinei lietuvių jaunimo sąjungai Santara, tais pačiais metais dirbo Klaipėdos krašto dienraščio […]

Goberis Adomas

Adomas Goberis – tautosakos ir liaudies dainų pateikėjas. Žvejas. Jis gimė 1901 m. birželio 6 d. Skirvytėlėje, Rusnės saloje (Šilutės r.). Adomas Goberis yra kilęs iš vokiečių šeimos, seniai gyvenančios Rusnėje, gerbiančios lietuvininkų dvasines tradicijas, etninę kultūrą, papročius. Protėviai buvo kilę iš Zalcburgo krašto (Austrija), į Mažąją Lietuvą atsikėlę XVIII a. I pusėje. 1914 m. […]

Bobrovskis Johanesas

Johanesas Bobrovskis (vok. Johannes Bobrowski) – vienas iš tų paribio arba dviejų kultūrų sandūros vokiečių rašytojų ir prozininkų, kurio kūrybą lėmė ne tik lietuviška aplinka, to meto Mažosios Lietuvos gyventojų tautinis margumynas, bet ir karo audros išalinto žmogaus skaudi patirtis ir sielos žaizdos, palikusios randus visam gyvenimui. Johanesas Bobrovskis gimė 1917 m. balandžio 9 d. […]