Šarlotė Kaizer (Charlotte Keyser)

Vokiečių rašytoja, kultūros veikėja, pedagogė Šarlotė Kaizer gimė 1890 m. liepos 2 d. Rusnėje (Šilutės aps.), medienos pirklio šeimoje, turėjo dvi seseris. 1899 m., mirus tėvui Viljamui Kaizeriui, šeima pardavė medienos verslą ir persikraustė gyventi į Tilžę. Čia baigė gimnaziją, Karaliaučiaus meno akademijoje studijavo braižybą ir meną. Baigusi studijas Tilžės gimnazijoje dirbo dailės mokytoja. Be […]

Kęstutis Demereckas

Leidėjas, istorikas, leidyklos „Libra Memelensis“ vadovas gimė 1954 m. rugpjūčio 19 d. Šilutėje. 1972 m. šiame mieste baigė vidurinę mokyklą. 1973–1979 m. Valstybinės konservatorijos Klaipėdos teatro meno fakultete studijavo lietuvių kalbą ir režisūrą. K. Demereckas 1975–1994 m. dirbo Paminklų restauravimo ir konservavimo institute fotografu. Nuo pirmųjų darbo institute metų pradėjo kaupti ikonografijos archyvą, kurį naudoja […]

Arnoldas Piročkinas

Arnoldas Piročkinas – kalbininkas, vertėjas, profesorius, habilituotas mokslų daktaras, Vilniaus universiteto dėstytojas.Gimė 1931 m. vasario 25 d. Pašventyje, Jurbarko r. 1949 m. baigė Šilutės gimnaziją, 1955 m. – Vilniaus universitetą, dirbo mokytoju. 1963-1991 m. – Lietuvių kalbos katedros dėstytojas, docentas. 1991-1993 m. – Lituanistinių studijų katedros profesorius. Tyrinėjo žymių Lietuvos kalbininkų, istorikų bei rašytojų gyvenimą […]

Marijus Šidlauskas

Marijus Šidlauskas (iki 1998 04 08 Jonaitis) – literatūros tyrinėtojas, kritikas, humanitarinių mokslų daktaras (1992), pedagogas, vertėjas. Gimė 1953 m. gegužės 1-ąją Pagėgiuose. 1971 m. baigė Šilutės 1-ąją vidurinę mokyklą. 1971-1976 m. Vilniaus universitete studijavo anglų filologiją. 1976 metais atvyko į Klaipėdą. M. Šidlauskas – Klaipėdos universiteto dėstytojas, filologijos daktaras (1992), docentas (1993). Parašė monografiją “Poetas ir visuomenė […]

Juozas Kinderis

Juozas Kinderis – poetas, bibliotekininkas, Mažosios Lietuvos knygius. Gimė 1930 m. lapkričio 19 d. Maldūnuose (Šilalės r.). Mokėsi Bijotų pradinėje mokykloje, vėliau – Skaudvilės vidurinėje mokykloje.  1950 m. įsijungė į pogrindinę mokinių organizaciją, turėjusią ryšių su partizanais, bendradarbiavo partizanų spaudoje. 1951 m., inkriminavus pogrindinę literatūrinę veiklą, nuteistas 25 m. nelaisvės Kemerovo, Vorkutos lageriuose ir 5 […]

Ilona Čiužauskaitė

Ilona Čiužauskaitė – humanitarinių mokslų daktarė, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Tekstologijos skyriaus vyresnioji mokslo darbuotoja, literatūros (ypač Vaižganto publicistikos) tyrinėtoja, poetė. Gimė 1966 m. gruodžio 17 d. Degučiuose, Šilutės r. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute dirba nuo 1990 m. 1999 m. apgynė humanitarinių mokslų daktarės disertaciją „Vaižganto publicistikos raiška“. Parengė 1994 m. pradėtų leisti […]

Edita Barauskienė

Edita Barauskienė-Kurpreikšytė – pedagogė, rašytoja, kraštotyrininkė. Gimė 1941 m. birželio 28 d. Virkytuose (Švėkšnos sen., Šilutės r.). 1960 m. baigė Saugų vidurinę mokyklą. Vienerius metus dirbo mokytoja Šilutės rajone (Saugose, Pašyšiuose).  1961-1965 m. studijavo Vilniaus pedagoginiame institute biologiją. 1965-1967 m. mokytojavo Šakiuose. 1967 m. pradėjo dirbti mokytoja  Priekulės Ievos Simonaitytės vidurinėje mokykloje. 1989 m. išleido […]

Dainora Pociūtė-Abukevičienė

Dainora Pociūtė-Abukevičienė – docentė, habilituota humanitarinių mokslų daktarė, knygų autorė. Gimė 1967 m. Laučiuose, Šilutės r. 1985-1990 m. Vilniaus universitete studijavo Lietuvių filologiją. 1993 m. įgijo humanitarinių mokslų daktarės laipsnį. 1993-1995 m. – Lietuvių  literatūros ir tautosakos instituto mokslo darbuotoja. 1995-2000 m. – Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Senosios  literatūros skyriaus vedėja; vyresnioji mokslo darbuotoja, […]

Astrida Petraitytė

Astrida Petraitytė – prozininkė, psichologė, radijo žurnalistė. Gimė 1952 m. gruodžio 19 d. Šilutėje. 1970 m. baigė Telšių 4-tąją vidurinę mokyklą. 1975 m. Vilniaus universitete studijavo psichologiją. 1975-1984 m. dirbo Mokytojų tobulinimosi institute Vilniuje, 1984-2001 m. – Lietuvos radijuje ir televizijoje. Bendradarbiavo savaitraščiuose “Šiaurės Atėnai”, “Literatūra ir menas” ir kt. Išleido apsakymų rinkinius “Apsimeskim, kad […]

Alma Lapinskienė

Alma Lapinskienė – literatūros tyrinėtoja, prozininkė, vertėja, humanitarinių mokslų daktarė. Gimė 1946 m. vasario 26 d. Pajūriškiuose, Šilutės r. 1948 m. su tėvais buvo ištremta į Sibirą. Į Lietuvą  grįžo 1958 m., po metų apsigyveno Šilutėje. 1964 m. baigė Šilutės 1-ąją vid. mokyklą (dab. Šilutės pirmoji gimnazija), 1969 m. –Vilniaus universitete lituanistikos studijas. Nuo 1970 m. […]