Antkapinis paminklas Silvestrui Teofiliui Valiūnui

Lietuvių poetas Silvestras Teofilis Valiūnas gimė 1789 m. liepos 11 d. Paūnikiuose (Raseinių apskr.). Rašė lenkų ir lietuvių kalbomis, sukūrė satyrų, kurios savo forma ir idėjomis artimos Šviečiamojo amžiaus literatūrai, filosofinių elegijų, lyrinių eilėraščių, artimesnių romantizmo estetikai. Jis laikomas lietuvių poezijos pradininku. Poetas mirė 1831 m. Žemaitijoje. Spėjama, kad palaidotas senosiose Aušbikavio (Vainuto sen., Šilutės […]

Paminklinis akmuo Martynui Mažvydui

Laukstėnų kaime, prie kelio Žemaičių Naumiestis – Gardamas – Švėkšna, stovi paminklinis akmuo su užrašu: „Šiose Švėkšnos, Gardamo, Žemaičių Naumiesčio apylinkėse apie 1510 m. gimė pirmosios lietuviškos knygos autorius MARTYNAS MAŽVYDAS 2001 Dėkingi kraštiečiai“. Paminklinis akmuo atidengtas 2001 m. gegužės 7 d. Jis skirtas pirmosios lietuviškos knygos autoriaus Martyno Mažvydo manomai gimtinei pažymėti. M. Mažvydas parengė, parašė, sukūrė pirmąsias […]

Paminklinis akmuo Hugo Šojui

2000 m. balandžio 1 d. ant dvarininko Hugo Šojaus (Hugo Scheu) kapo, buvusiose Šilutės dvaro kapinėse (Atgimimo al. 8, priešais Šilutės Naująją Apaštalų bažnyčią), atidengtas paminklinis akmuo, žymintis Pamario krašto mecenato amžino poilsio vietą. 1830 m. įkurtos kapinės yra prie dabartinės H. Šojaus gatvės ir Atgimimo alėjos sankirtos. Čia anksčiau buvo Šilutės dvaro kapinaitės, kuriose […]

Antkapinis paminklas (ąžuolinis krikštas) Mikeliui Hofmanui-Ateiviui

Musaičių (Šilutės sen.) senosiose evangelikų liuteronų kapinėse palaidotas Mažosios Lietuvos poetas, visuomenės ir kultūros veikėjas Mikelis Hofmanas-Ateivis (1889–1921). 1979 m. apleistą poeto kapą, remdamasis vietos gyventojų liudijimais, surado prof. Domas Kaunas. Musaičių kaimas buvo jau seniai panaikintas, tad ieškant kapo labai padėjo šilutiškis Jurgis Plonaitis. Jis buvo „Dainos“ valdybos narys, aktyvus jaunimo veikėjas. Vienos ekskursijos […]

Atminimo lenta Jurgiui Lėbartui

Geležinkelio g. 4, Šilutėje, gyveno Mažosios Lietuvos veikėjas Jurgis Lėbartas. Prie namo yra atidengta atminimo lenta su įrašu „Šiame name 1923–1939 m. gyveno vyriausiojo Mažosios Lietuvos gelbėjimo komiteto narys, Tilžės akto signataras, Šilutės šaulių kuopos įkūrėjas, visuomenininkas, kultūros veikėjas Jurgis Lėbartas, 1869–1946 m.“ Istorinės asmenybės atminimu rūpinosi Vakarų (jūros) šaulių 3-ioji rinktinė ir Mažosios Lietuvos […]

Atminimo lenta Vydūnui (Vilhelmui Storostai)

Šilutėje, prie Valstiečių gatvėje esančio namo, pažymėto pirmuoju numeriu, 1988 m. gegužės 4 d. atidengta memorialinė lenta žymiam lietuvių rašytojui, filosofui ir kultūros veikėjui Vydūnui (Vilhelmui Storostai). Vydūno memorialinės lentos autorius – klaipėdietis skulptorius Arūnas  Sakalauskas. Vydūnas gimė 1868 m. kovo 22 d. Jonaičiuose (Šilutės apskr.). Baigęs Ragainės mokytojų seminariją, iki 1912 m. dirbo pedagoginį […]

Atminimo lenta Jurgiui Lėbartui

1999 m. gegužės 30 d. prie Šilutės geležinkelio stoties pastato (Geležinkelio g. 4) atidengta atminimo lenta, kurioje skelbiama, jog 1923–1939 m. šiame pastate gyveno Mažosios Lietuvos Gelbėjimo komiteto narys, Tilžės akto signataras, Šilutės šaulių kuopos įkūrėjas, visuomenininkas ir kultūros veikėjas Jurgis Lėbartas. J. Lėbartas buvo aktyvus Mažosios Lietuvos visuomenininkas. Jis leido lietuviškus kalendorius, dalyvavo rinkiminėje […]

Memorialinė lenta Petrui Jakštui

Šilutėje, Petro Jakšto g. 1 (buvusi Vyšnių gatvė), gyveno nepriklausomos Lietuvos kariuomenės karininkas, istorikas, švietėjas, bibliofilas Petras Jakštas. Prie namo 2004 m. atidengta memorialinė lenta su įrašu „Petras Jakštas – kraštotyrininkas, Mažosios Lietuvos istorijos tyrinėtojas (1899–1988).“ Palaidotas Šilutės katalikų kapinėse. Literatūra: 1. Veiverienė, Virginija. Šilutės miesto ir rajono literatūrinės vietos. [Žiūrėta 2017 m. rugsėjo 20 […]

Memorialinė lenta Simonui Stanevičiui

Stemplių dvare (medinis pastatas iki šiol išlikęs), pas Kazimierą Pliaterį, 1836–1848 m. gyveno rašytojas Simonas Stanevičius, prižiūrėjęs jam dovanotą lituanistinę Jurgio Pliaterio biblioteką. Stemplėse, prie namo, kuriame gyveno poetas, folkloristas, istorikas S. Stanevičius, 1999 m. atidengta paminklinė lenta su užrašu „Šiame name paskutinį gyvenimo dešimtmetį gyveno ir kūrė kultūros puoselėtojas, rašytojas Simonas Stanevičius (1799–1848)“.   […]

Paminklas Hermanui Zudermanui

1930 m. lapkričio 2 d. Šilutėje, šalia evangelikų liuteronų bažnyčios, šilutiškių aukomis buvo pastatytas paminklas (skulptorius – Erichas Šmitas Kestneris) rašytojui Hermanui Zudermanui. Paminklu rūpinosi Hugo Šojus: jis padovanojo žemės sklypą, apsodino skverelio taką rašytojo mėgstamais medžiais – beržais. Tame sklype jis įrengė aikštelę ir pavadino ją Zudermano vardu. Paminklas – pilko marmuro biustas ant […]