Dainora Pociūtė-Abukevičienė

daDainora Pociūtė-Abukevičienė – docentė, habilituota humanitarinių mokslų daktarė, knygų autorė. Gimė 1967 m. Laučiuose, Šilutės r. 1985-1990 m. Vilniaus universitete studijavo Lietuvių filologiją. 1993 m. įgijo humanitarinių mokslų daktarės laipsnį. 1993-1995 m. – Lietuvių  literatūros ir tautosakos instituto mokslo darbuotoja. 1995-2000 m. – Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Senosios  literatūros skyriaus vedėja; vyresnioji mokslo darbuotoja, Kauno Vytauto Didžiojo universiteto lektorė. Nuo 2000 m. – VU Filologijos fakulteto Lietuvių literatūros katedros docentė,  nuo 2006 m. – Lietuvių literatūros katedros vedėja.

Moksliniai interesai: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kultūros ir literatūros istorija; reformacija Lietuvoje ir Prūsijos Kunigaikštystėje; Lietuvos religinės minties istorija; tarpkonfesinė XVI-XVII a. polemika; Lietuvos ir Italijos kultūriniai ryšiai; protestantų raštija.
Skaitė pranešimus tarptautinėse konferencijose: Pensilvanijos valstybiniame universitete (JAV), Halės-Vitenbergo universitete (Vokietija), Ziuricho universitete (Šveicarija), Talino universitete (Estija), Marakešo Cady Ayyado universitete (Marokas), Greifsvaldo universitete (Vokietija) ir kitur.

Išleido monografijas “XVI-XVII a. protestantų bažnytinės giesmės. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė ir Prūsų Lietuva” (1995) ir “Maištininkų katedros. Ankstyvoji reformacija ir lietuvių – italų evangelikų ryšiai” (2008).

1998 m. kartu su M. Vaičekausku parengė XVI-XVIII a. lietuvių bažnytinių giesmių antologiją “Giesmės dangaus miestui” bei faksimilinį leidinį “Knyga nobažnystės krikščioniškos, 1653” (2004). Parengė  Fridricho Bajoraičio poezijos rinktinę (1932 m. leidinio faksimilė) „Gyvumo žodžiai“ (2008).

D. Pociūtė-Abukevičienė yra Lietuvos Mokslų Akademijos Jaunųjų mokslininkų mokslinių darbų premijos laureatė (1993, 1995), Vilniaus universiteto Rektoriaus mokslo premijos (2008), LMA Vinco Krėvės-Mickevičiaus premijos (2008) ir  Šilutės literatūrinio rudens (2009) laureatė.

Literatūra:

Lietuvių literatūros enciklopedija. Vilnius, 2001, p. 389.

Šilutės kraštas: enciklopedinis žodynas. Šilutė, 2000, p. 41