Domininkas Vanagas

Domininkas Vanagas, žemdirbys iš Paulaičių kaimo. 1901 m. gegužės mėn. 11 d. pasienio sargybiniai, persekiodami du knygnešius, D. Vanagą sužeidė į koją ir Labatmedžio kaimo laukuose jį sulaikė su 72 knygomis. Buvo įtariama, kad antrasis pabėgęs knygnešys yra darbininkas Žiogas, gyvenęs Labatmedžio kaime pas valstietį Liūlį.

ČELIAUSKAS, Petras. Knygnešių pėdsakai Švėkšnoje. Švėkšna, 2003, p. 11.