Edita Barauskienė

Edita Barauskienė-Kurpreikšytė – pedagogė, rašytoja, kraštotyrininkė. Gimė 1941 m. birželio 28 d. Virkytuose (Švėkšnos sen., Šilutės r.). 1960 m. baigė Saugų vidurinę mokyklą. Vienerius metus dirbo mokytoja Šilutės rajone (Saugose, Pašyšiuose).  1961-1965 m. studijavo Vilniaus pedagoginiame institute biologiją. 1965-1967 m. mokytojavo Šakiuose. 1967 m. pradėjo dirbti mokytoja  Priekulės Ievos Simonaitytės vidurinėje mokykloje.

1989 m. išleido knygą apie Ievą Simonaitytę „Vyžeikių karalienė“, 2004 m. – tos knygos penkias noveles atskira knyga vokiečių kalba „Sand vom Memelland“. 2006 m. sudarė ir išleido pasakojimų knygą „Mažas miestelis prie didelio kelio“, kurioje didžiąją dalį užima jos pačios parašyti straipsniai. Knyga – apie Priekulės istoriją, jos žmones bei pokario įvykius Klaipėdos krašte. 2007 m. išleido antrąją knygos dalį „Prisiminimai ir kūryba. Priekulė“ bei romaną apie Martyną Mažvydą „Žodi, nekrisk ant akmens“. Už jį E. Barauskienė gavo Martyno  Jankaus premiją (2008). 2010 m. išleistas romanas „Amžinasis keleivis Abraomas iš Kulvos“ , už kurį E. Barauskienei paskirta Amerikos lietuvių tautinės sąjungos Lietuvos tūkstantmečio jubiliejaus minėjimo premija. Rašytoja yra pelniusi Ievos Simonaitytės premiją už Mažosios Lietuvos krašto etnokultūros puoselėjimą.

E. Barauskienė savo kūrybą yra skelbusi Klaipėdos rajono laikraštyje, savaitraštyje „Literatūra ir menas“, žurnale „Tarybinė moteris“, almanache „Baltija“.

2004 m. Priekulės Ievos Simonaitytės vidurinėje mokykloje  įkūrė istorijos, etnografijos muziejų, kuriame rengiamos ekspozicijos apie Ievą Simonaitytę, Priekulės spaustuvę, joje dirbusius leidėjus, išleistas knygas, laikraščius bei kitų Mažosios Lietuvos spaustuvių knygas.

 

Literatūra:

ADAMKAVIČIUS,  Aleksandras; JUNEVIČIŪTĖ, Rasa; KEKYTĖ, Auksė. Martyno Jankaus premija Editai Barauskienei. Voruta, 2008, rugsėjo 6, p. 1-3.

PUTRIUVIENĖ, Laima. Editai Barauskienei – Amerikos lietuvių literatūrinė premija.Pamarys, 2010, kovo 16, p. 8.