Gyvenimą liudijantys ženklai

Praeitį pažinti galima iš archeologinių kasinėjimų, žmonių pasakojimų, supančios aplinkos bei dokumentų. Juose randame ne vieną liudijimą, tvirtinimą, nurodymą, kvietimą, skundą ar tiesiog fakto fiksavimą.

Nuo istorinių laikų pradžios buvo stengiamasi pabrėžti įrašo dokumente autentiškumą. Kol brendo visuomenės raštingumas, jis buvo patvirtinamas specialiais ženklais. Ilgainiui tai išsivystė į mums dabar suprantamus ir greitai suvokiamus antspaudus. Jie tobulėjo, vystėsi, radosi papildomi ženklai bei įrašai, kuriais buvo palengvinamas raštininko darbas.

Siūlome iš ant Žemaičių Naumiesčio muziejuje saugomų dokumentų rastų antspaudų, spaudų bei kitokių ženklų parengtą virtualią parodą. Čia ne tik pamatysite įvairių laikotarpių dokumentus patvirtinančių ženklų, bet tuo pačiu ir peržvelgsite istorinius įvykius. Tai yra galimybė pamatyti antspaudų ir spaudų evoliuciją, pasigėrėti jų savotiška estetika. Tuo pačiu sužinosite, kas yra štampas ir kuo jis skiriasi antspaudo, o pastarasis – nuo spaudo.