Hopneris Jonas

Jonas Hopneris – Mažosios Lietuvos lietuvių evangelikų liuteronų kunigas, raštijos talkininkas.
Jis gimė apie 1580 m. Įsrutyje. Nuo 1599 m. studijavo Karaliaučiaus universitete. 1604-1616 m. buvo Verdainės (dabar Šilutės mst. dalis) klebono, 1616-1621 m. – Šilokarčemos klebono adjunktu, o 1621-1638 m. – Klaipėdos lietuvių kunigu, superintendentu.
Kristupo Pretorijaus magistro laipsnio promocijos proga 1634 m. išspausdino lapelį su lietuvišku ir lotynišku eilėraščiu „Christups ira Wardas tawa <…>“.
1638 m. buvo numatytas konferencijos Jono Bretkūno Biblijos rankraščio kalbai taisyti vienu dalyvių, bet mirė. Jonas Hopneris mirė 1637 m. Klaipėdoje.

Šaltiniai:

  • GINEITIS, Leonas. Lietuvių literatūros enciklopedija. Vilnius, 2001, p. 179.
  • Mažosios Lietuvos enciklopedija. Vilnius, 2003, t. 1, p. 574.
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Parašykite komentarą