Ilona Čiužauskaitė

Ilona Čiužauskaitė – humanitarinių mokslų daktarė, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Tekstologijos skyriaus vyresnioji mokslo darbuotoja, literatūros (ypač Vaižganto publicistikos) tyrinėtoja, poetė. Gimė 1966 m. gruodžio 17 d. Degučiuose, Šilutės r.

Lietuvių literatūros ir tautosakos institute dirba nuo 1990 m. 1999 m. apgynė humanitarinių mokslų daktarės disertaciją „Vaižganto publicistikos raiška“. Parengė 1994 m. pradėtų leisti Vaižganto „Raštų“ kai kuriuos tomus.

1996 m. išleido eilėraščių knygelę ,,Atminties variacijos“, 2001 m. – monografiją „Vaižganto publicistikos literatūrinė raiška“.

Moksliniai interesai: XIX a. pabaigos–XX a. pradžios lietuvių literatūra, tekstologija.

 

Literatūra:

Ilona Čiužauskaitė [interaktyvus]. [žiūrėta 2010 m. liepos 28 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.llti.lt/lt/ilona_ciuzauskaite/>.

Šilutės kraštas: enciklopedinis žodynas. Šilutė, 2000, p. 97.