Jonas Bliūdžius

Jonas Bliūdžius gimė 1861 m. Žiogų kaime. Ūkininkas, turėjo 32 dešimtines (apie 35 ha) žemės. Buvo garsus kontrabandininkas ir knygnešys. Apie jo žygius per sieną sklido tiesiog legendos, o už jo suėmimą su įkalčiais buvusi skirta 1 000 rublių premija. J. Bliūdžius gerai žinojo ir Tilžę, ir Žemaitijos kelius, kelelius. Artimai bendravo su daktaru Juozu Rugiu, kuris buvojo dukrelės krikštatėvis ir kurio paprašytas jis kartu su kontrabanda ėmė gabenti ir uždraustas knygas. Čia pat kaimynystėje, tik kitoje Ašvos upės pusėje, gyveno jau aprašytas Andriejus Balčėnas, taip pat žinomas knygnešys.

Kartą, grįždamas iš Prūsų, J. Bliūdžius, kaip vadovas, ėjo pirmas, po jo – Juozas Freitikas. Pirmą liniją perėjo laimingai. Kai priėjo antrą liniją (tai buvo vieškelis Švėkšna – Naumiestis), J. Freitikas liko pirmas eiti, o J. Bliūdžius pasilikęs ragino kitus neatsilikti. Kai perėjo vieškelį, kitoj griovio pusėj sargybinis neįspėjęs šovė į pirmąjį, bet peršovė tik ranką, tačiau tas nešulio nepametė. O kaip tik J. Bliūdžius ir J. Freitikas nešė spaudą, kiti – kitokias prekes.

1896 m. tarp Švėkšnos ir Kvėdarnos knygnešiai, važiavę trim arkliais, susišaudė su sargybiniais. Dėl to buvo įtarti J. Bliūdžius, A. Balčėnas ir K. Lamsargis. Po to įvykio policija kratė J. Bliūdžiaus namus, bet rado tik lietuvišką 1895 m. kalendorių. Apkaltinti abu su motina Marija. Vėliau J. Bliūdžius dar buvo traukiamas atsakomybėn dėl pasipriešinimo pasienio sargybiniams, bet pritrūko rimtų įrodymų. 1898 m. caro paliepimu už tą lietuvišką kalendorių nubaustas 14 parų arešto valsčiaus daboklėje. Bausmę atliko Švėkšnoje. Byla motinai nutraukta.

J. Bliūdžius mirė džiova 1904 m., būdamas tik 43 metų amžiaus.

 

ČELIAUSKAS, Petras. Knygnešių pėdsakai Švėkšnoje. Švėkšna, 2003, p. 7.