Jonas Stonkus

Jonas Stonkus (gimęs apie 1852 m.), darbininkas, gyvenęs Švėkšnos valsčiuje. 1900 m. pavasarį iš jo buvo paimtos 37 knygos, kurias nešė iš Prūsų. Vilniaus generalgubernatorius jį nubaudė 10 rublių pabauda arba 4 dienomis arešto policijos areštinėje.

ČELIAUSKAS, Petras. Knygnešių pėdsakai Švėkšnoje. Švėkšna, 2003, p. 11.