Juozas Freitikas

Juozas Freitikas (kartais jo pavardė rašoma Freitakas ar Preitikis) buvo itin uolus knygnešys, nemažai kentėjęs dėl šio pavojingo darbo. Jis gimė apie 1850 m. Laukstėnų k., gyveno Jonelių k. Blogai girdėjo, todėl turėjo pravardę Kurčius. Ne kartą sėdėjo kalėjime už knygas, kartais parubežy sargybinių kareivių kaip kurčias buvo laikomas puspročiu. Jie apmušdavo jį ir išstumdavo, sakydami: „Kam tu nešies ne kokių prekių, bet knygų, iš kurių jokio pelno neturėsi?“

Veronika Grūpaitė (gim. 1885 m.) yra pasakojusi: „Kiek jis prisikentėjo dėl tų draudžiamų knygų… Ne kartą užeidavo pas mus šlapias, suvargęs, džiovindavosi savo nagines. Prisimenu, dar maža buvau, sykį prisivijo jį kabakininkai. Nebuvo kur kitur knygų dėti, kaip į krosnį. Kareiviai ieškojo, bet nerado. J. Freitikas palaikė ryšius su daktaru J. Rugiu. Jo parneštas maldaknyges ir kalendorius Švėkšnoje platindavo jo sesuo Marijona.“ M. Freitikaitė (Preitikaitė) buvo siuvėja, gyveno Bažnyčios gatvėje. Siūdama drabužius, ji nuo pat jaunystės daugelį metų gudriausiu būdu platino lietuviškus leidinius. Patikimiems klientams paprašius, jos mergaitės iš slaptavietės atnešdavusios pageidaujamų knygų. Vis tik kartą akcizininkai, kratydami jos butą, 1889 m. rado 11 lietuviškų knygų. Įkliuvus broliui, 1893 m. vėl buvo kratytas jos butas ir atimtos 2 knygos, už kurias teko 3 paras praleisti policijos areštinėje.

J. Freitikas su knygomis įkliuvo 1887, 1889, 1893, 1897, 1902 metais, bet to darbo nemetė. 1893 m., kartu su kitais suimtaisiais, jis buvo pėsčias varomas į Raseinius (apie 110 km), kur mėnesį praleido kalėjime. 1898 m. vėl nubaustas 15 d. arešto policijos areštinėje.

J. Freitikas mirė dar prieš Pirmąjį pasaulinį karą.

ČELIAUSKAS, Petras. Knygnešių pėdsakai Švėkšnoje. Švėkšna, 2003, p. 7-8.