Juozas Kinderis

Juozas Kinderis – poetas, bibliotekininkas, Mažosios Lietuvos knygius. Gimė 1930 m. lapkričio 19 d. Maldūnuose (Šilalės r.). Mokėsi Bijotų pradinėje mokykloje, vėliau – Skaudvilės vidurinėje mokykloje.  1950 m. įsijungė į pogrindinę mokinių organizaciją, turėjusią ryšių su partizanais, bendradarbiavo partizanų spaudoje. 1951 m., inkriminavus pogrindinę literatūrinę veiklą, nuteistas 25 m. nelaisvės Kemerovo, Vorkutos lageriuose ir 5 m. tremtyje. Į Lietuvą grįžo 1956 metais. Dirbo darbininku, Vilniaus universitete studijavo bibliotekininkystę ir istoriją. Pagal šias specialybes dirbo Švėkšnoje, Ž. Naumiestyje, Rusnėje (Šilutės r.).

J. Kinderis poeto kelią pradėjo besimokydamas Skaudvilės vidurinėje mokykloje. Eilėraščius skelbė Tauragės rajono laikraščiuose. Išleido knygas „Šaltoji žemė Vorkuta” (1993), “Atskrend sakalėlis (1993). 2010 m., po  J. Kinderio mirties, išleistas jo eilėraščių rinkinys “Už metų kalno”.

Poetas pripažintas “Tremtinių poezijos (1991), šilutiškių “Poezijos rudens (1993) ir “Sidabrinės nendrės (1998) premijos laureatu.

Juozas Kinderis mirė 2005 m. balandžio 15 d. Rusnėje.

 

Literatūra:

Poetą ir bibliotekininką išlydint. Šilokarčemos laikraštis, 2005, balandžio 18, p. 2.

Lietuvių literatūros enciklopedija. Vilnius, 2001, p. 382.