Juozas Merliūnas

Juozas Merliūnas (gimęs apie 1850 m.) gyveno Jucaičių kaime, turėjo 26 dešimtines žemės. 1900 m. sausio mėn. 25 d. Veiviržėnų posto akcizininkai jį sulaikė su dvikinkiu vežimu, kuriame vežė 11 ryšulių kontrabandos. Viename ryšulyje rastas 301 lietuviškas elementorius, 81 maldaknygė ir 915 paveikslėlių su lietuviškais tekstais. Vilniaus generalgubernatorius už tai jį nubaudė 15 rublių bauda (tai arklio kaina!) arba 7 dienomis arešto policijos areštinėje.

 

ČELIAUSKAS, Petras. Knygnešių pėdsakai Švėkšnoje. Švėkšna, 2003, p. 11.