Juozas Rupšis

Juozas Rupšis (1863-1941) gimė Valsčių kaime Švėkšnos valsčiuje. Artimai bendravo su gydytoju Juozapu Rugiu ir buvo jo knygų platintojas. Baigęs Šiaulių gimnaziją, studijavo Peterburgo universitete, bet dėl materialinių sąlygų jo nebaigė ir grįžo į gimtąjį kaimą. Savo laiške Valclovui Biržiškai rašė: „Su velioniu a. a. J. Rugiu nuo pat pirmų dienų jo atvykimo į Švėkšną, rodos 1886 m., iki jo mirties buvova tikrais širdies bičiuliais: visi darbai, net mintys, vieno katro buvo žinomi antram“. Juozas Rupšys taip pat buvo aktyvus tuometinių lietuviškų laikraščių korespondentas, rašinėjo į „Varpą“, „Ūkinininką“, „Tėvynės sargą“, „Vienybę Lietuvininkų“, „Lietuvių laikraštį“ ir kt. Jo rašinius į užsienį dažniausiai nuveždavo J. Rugys, kuris nesunkiai gaudavo leidimus išvykti į Prūsiją, dėl to klaidingai buvo manoma, kad tų rašinių autorius yra pats daktaras J. Rugys.

Šaltinis:

ČELIAUSKAS, Petras. Švėkšnos knygnešiai ir knygų platintojai. Šilutės rajono valdybos kultūros, švietimo ir sporto skyrius, Šilutės rajono centrinė biblioteka, 1994, p. 8.