Katyčių evangelikų liuteronų bažnyčia

Katyčių evangelikų liuteronų bažnyčia

Katyčių evangelikų liuteronų bažnyčiaDabartinė Katyčių evangelikų liuteronų bažnyčia (Turgaus g. 8, Katyčiai) iš lauko akmenų ir plytų, mediniu bokštu pastatyta 1733–1734 m. Pašventinta 1734 m. gegužės 1 d. Bažnyčia rekonstruota 1894 m.

Parapijoje dirbo lietuvių raštijos darbuotojai: 1674–1710 m. – Jonas Andrius Kaizeris  (Johann Andreas Caesar), 1723–1728 m. – Jonas Berentas (Johann Behrent), 1915–1919 m. – Vilius Gaigalaitis. Jo pastangomis atgaivinta Katyčiuose prigesusi lietuvybė, tai akivaizdžiai rodo penkis kartus (nuo 12 iki 60) išaugęs lietuviškai įžegnojamų konfirmantų skaičius.

Bažnyčia per Antrąjį pasaulinį karą beveik nenukentėjo. Nors bendruomenė 1948 m. buvo oficialiai įregistruota, netrukus bažnyčią sovietų valdžia atėmė, įrengė kultūros namus. Grąžinta 1958 m., tačiau vėliau bažnyčia apleista.

Katyčių parapija atgimė ir vėl buvo įteisinta 1991 m.  Restauruoti maldos namai naujai pašventinti 1994 m. gegužės 28 dieną.

 

Literatūra:

 

1.      JUŠKA, Albertas. Mažosios Lietuvos mokyklos. Klaipėda: Klaipėdos universiteto biblioteka, 2003, p. 390–395.