Koplytstulpis Švėkšnos krašto knygnešiams

Švėkšnoje (Šilutės r.), Liepų aikštėje, stovi paminklas Švėkšnos krašto knygnešiams, kuriame yra įrašas: „Knygnešių gadynė gali būti prilyginta didžiųjų kovų su kryžiuočiais gadynei.”

Paminklas atidengtas 2003 m. liepos 27 d. Autorius – švėkšniškis menininkas Vytautas Bliūdžius. Jam talkino brolis Vaidotas ir meistras Alfonsas Andrijauskas.

Paminklinėse lentose iškaltos garsiausių Švėkšnos knygnešių pavardės. Lentas padirbo paminklų meistras Juozas Mikužis.

 

Literatūra:

1.      Po Šilutės kultūros pastoge. Šilutė: Prūsija, 2004, p. 160.