Koplytstulpis Stemples K. sauliui foto

Koplytstulpis, žymintis Vasario 16-osios akto signataro Stepono Kazimiero Šaulio gimtinės vietą

Koplytstulpis Stemples K. sauliui fotoStemplėse 1872 m. sausio 28 d. gimė prelatas, vienas svarbiausių tautinio, politinio ir socialinio atgimimo veikėjų, Lietuvos nepriklausomybės akto signataras Steponas Kazimieras Šaulys. Jis buvo Steigiamojo Seimo narys, Vytauto Didžiojo universiteto profesorius. Per karą pasitraukė į Vakarus.

1994 m. buvusios Šaulių sodybos vietoje, šalia K. Šaulio g. 18 namo, pastatytas tautodailininko Vlado Stumbro išskaptuotas ąžuolinis koplytstulpis su kryžiumi, mediniu varpu bei K. S. Šaulio bareljefu. Užrašas, esantis ant koplytstulpio, skelbia: „Šiame kaime gimė Vasario 16-osios Akto signataras prelatas Kazimieras Šaulys (1872–1964)“. Paminklą atidengė ir pašventino Žemaičių vyskupas Antanas Vaičius.

Stemplėse esanti gatvė pavadinta prelato vardu.

 

Literatūra:

 

1.      SEMAŠKA, Algimantas. Pasižvalgymai po Lietuvą. Vilnius, 2004, p. 523.

 

2.      MĖLINAUSKAS, Stasys. Paminklas Vasario 16-osios akto signatarui. Pamarys, 1994, gegužės 18, nr. 38.