Lėmanas Jonas

Jonas Lėmanas – lietuvių raštijos veikėjas, evangelikų liuteronų kunigas.
Gimė 1590 m. Schwerino mieste, Vokietijoje. Kurį laiką buvo precentoriumi Karaliaučiuje. 1624 m. buvo perkeltas į Ventę, iš čia 1638 m. – į Klaipėdą, kur dirbo lietuvių evangelikų liuteronų kunigu iki mirties.
Spėjama, kad kartu su Valentinu Fojerštoku, Kristupu Sapūnu ir Burhardu Lobeli buvo sudaręs lietuvišką giesmynėlį, kurį atidavė Danieliui Kleinui, tuomet rengusiam savo giesmyną.
1643 m. parašė 16 eilučių lietuvišką eilėraštį Verdainės kunigui Vilhelmo Martinio vedybų proga.

Šaltiniai:

  • GINEITIS, Leonas. Lietuvių literatūros enciklopedija. Vilnius, 2001, p. 272.
  • Mažosios Lietuvos enciklopedija. Vilnius, 2003, t. 2, p. 538.
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Parašykite komentarą