Liuneburgas Abraomas Dovydas

Abraomas Dovydas Liuneburgas – evangelikų liuteronų kunigas.

Gimė 1670 m. rugpjūčio 31 d. Gumbinėje. Pradžios mokyklą greičiausiai baigė Gumbinėje. 1688 m. su tėvais persikėlė į Lazdynus. 1691 m. buvo įmatrikuliuotas Karaliaučiaus universitete. Iki 1711 m. dirbo precentoriumi Širvintoje. 1712-1718 m. buvo laukininkų Jokūbo bažnyčios Klaipėdoje diakonas. 1718 m. įšventintas į kunigus ir iki 1726 m. dirbo Kintuose. 1726-1743 m. Klaipėdoje buvo lietuvių kunigas.

1719 m. Abraomas Liuneburgas buvo vienas iš Johanno Heinricho Lysiaus katekizmo vertimo taisytojų. Abraomas Liuneburgas prisidėjo prie Naujojo Testamento vertimo leidimo 1727 m. Jo   sukurtos dvi lietuviškos giesmės Asz bėdnas, asz didey griekingas irJėzau, pilnas Meiles… iki 1936 m. spausdintos visose lietuviškose „Giesmių knygose“. Žymiausias lietuvybės darbas, prie kurio prisidėjo Abraomas Liuneburgas – 1735 m.Biblijos dalies (Naujojo Testamento) vertimas.

Abraomas Liuneburgas mirė 1743 m. gruodžio mėnesį Klaipėdoje. Testamentu paskyrė Karaliaučiaus universitetui 1000 florinų steigti Liuneburgų stipendijai, kuri būtų mokama iš tos giminės kilusiems studentams.

 

Šaltiniai:

Mažosios Lietuvos enciklopedija. Vilnius, 2003, t. 2, p. 669.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Parašykite komentarą