Kęstučio Zdanevičiaus nuotraukos, 2022 m.

Liuteronų evangelikų kunigas Dovydas Jonatanas Naugardas (David Jonathan Naugardt)

Kęstučio Zdanevičiaus nuotraukos, 2022 m.

Kęstučio Zdanevičiaus nuotraukos, 2022 m.

Dovydas Jonatanas Naugardas (David Jonathan Naugardt) gimė 1778 m. rugsėjo 11 d. Pilupėnuose (dab. Kaliningrado sritis), kunigo šeimoje. 1800 m. balandžio 16 d. imatrikuliuotas (įrašytas į studentų sąrašą – matrikulą) Karaliaučiaus universitete. Pirmoji jo darbo vieta po studijų buvo Darkiemyje (dab. Kaliningrado sritis). Čia jis ėjo parapinės mokyklos precentoriaus pareigas. Precentorius privalėjo vesti giesmę bažnyčioje, išmokyti vaikus atmintinai sakyti bent 3 Katekizmo dalis, pamokyti juos skaityti, rašyti, skaičiuoti. Miestų parapinėse mokyklose precentorius dar mokė laisvųjų menų ir lotynų kalbos. Be darbo mokykloje, precentorius privalėjo padėti dvasininkams – nesant kunigo, susirinkusiems žmonėms skaityti ir aiškinti Bibliją, pakrikštyti kūdikį, palaidoti mirusįjį. D. J. Naugardas nuo 1808 m. ėjo tas pačias pareigas Verdainėje. Jis nuo 1813 m. liepos mėn. paskirtas Lenkviečių kunigu. 1818 m. balandžio 4 d. grįžo kunigauti į Verdainę.

D. J. Naugardas mirė 1831 m. liepos 26 d. Verdainėje. Palaidotas Verdainės parapijos, dabar Šilutės senosiose evangelikų liuteronų, kapinėse. Čia ilsisi ir jo šeima. Ilgainiui kapas buvo suniokotas. 2022 m. Kęstučio Zdanevičiaus iniciatyva ir jo pagalbininkų dėka kapavietė sutvarkyta – pagamintas kryžius, kurio originalas kažkada buvo nulaužtas ir pavogtas, bei pritvirtinta nauja keraminė lentelė su užrašu.

 

 

Literatūra:

1. Gvildys, Sergėjus. Senosiose kapinėse atstatytas kryžius Verdainėje dirbusiam kunigui. Šilokarčema, 2022, rugs. 27 (nr. 73), p. 5.

2. Šilokarčemos apskrities istorija / Apskrities komiteto pavedimu parašė Johanas Zembrickis ir Artūras Bitensas. Šilutė, 2008, p. 80, 82.

K. Zdanevičiaus archyvo atvirukas

K. Zdanevičiaus archyvo atvirukas

Verdaines baznyci fotografuota nuo gelezinkelio tilto iki 1950m

(Verdainė) Rytų Prūsija 1916 m.

(Verdainė) Rytų Prūsija 1916 m.

Altorius1

Evangelikų bažnyčia. 1921 m. atvirukas

Evangelikų bažnyčia. 1921 m. atvirukas

Altorius2 klebonija pokaris3 prieskaris prieskaris4