Martinijus Vilhelmas

Vilhelmas Martinijus – Danielio Kleino bendradarbis, giesmių vertėjas, evangelikų liuteronų kunigas.

Jis gimė apie 1618 m. Klaipėdoje. Nuo 1636 m. studijavo Karaliaučiaus universitete. 1642-1671 m. buvo lietuvių kunigas Verdainėje. Vilhelmas Martinis vedybų proga 1643 m. išleistame specialiame leidinyje išspausdino kito Danieliaus Kleino bendradarbio Jono Lėmano lietuvišką eiliuotą sveikinimą. Buvo kunigaikščio tarybos paskirtas komisijos, kuri tikrino Danieliaus Kleino gramatiką ir sudarytą giesmyną, narys.

Vilhelmas Martinis išvertė 3 giesmes ir 3 eilėraščius (1 hebrajų, 2 lotynų kalba), jie yra įdėti į  Danieliaus Kleino giesmyną “Naujos giesmių knygos”, kuris išėjo 1666 m. Be to, Vilhelmas Martinis rašė, kad lietuviai pamėgę dainas, bet krašte gausu pagonybės liekanų.

Vilhelmas Martinis mirė 1671 m. Verdainėje (Šilutės aps.).

 

Šaltiniai:

Mažosios Lietuvos enciklopedija. Vilnius, 2003, t. 2, p. 743.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Parašykite komentarą