Meisneris Jurgis Adomas

Jurgis Adomas Meisneris (1692 09 15 Šereiklaukyje, Tilžės aps. – 1769 02 08 Enciūnuose, Stalupėnų aps.) – raštijos darbuotojas. Kilęs iš šeimos, atvykusios į Mažąją Lietuvą iš Saksonijos. Žymaus teologo Baltazaro Meissnerio prosūnaitis. Užbalių girininko Vilhelmo Meisnerio sūnus.

Mokėsi Tilžės provincijos mokykloje ir 1710 m. birželio 19 d. įsimatrikuliavo Karaliaučiaus universitete, bet dėl kilusio maro dar tais pačiais metais studijas nutraukė ir apsigyveno tėviškėje (Paklydimuose). 1716 m. antrą kartą stojo į universitetą, bet, jo nebaigęs, 1717 m. gavo precentoriaus vietą Mielkiemyje. Mielkiemio kunigui išvykus, pradėjo savarankiškai sakyti pamokslus ir po metų, 1718 m. vasario 28 d., buvo paskirtas Mielkiemio kunigu. 1725 m. buvo perkeltas į Enciūnus, kur mirė 1769 m.

Gyvendamas Enciūnuose, Jurgis Adomas Meisneris sudarė ir išleido keturių lietuviškų giesmių rinkinėlį (apie 1768 m.). Dalyvavo konferencijose H. Lysijaus katekizmo vertimo rankraščiui svarstyti, jį peržiūrėjo ir aprobavo.

 

 

Šaltiniai:

1. BIRŽIŠKA, Vaclovas. Aleksandrynas. Chicago, 1963, t. 2, p. 50-51.

2. Lietuvių literatūros enciklopedija. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2001, p. 321.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Parašykite komentarą