Ona Jucienė

Ona Jucienė gimė ir augo Skomantų kaime prie pat Klaipėdos krašto, susipratusių žemaičių ūkininkų šeimoje.

Ji knygnešių atneštas knygas slėpdavusi tėvų namuose, o vėliau platindavusi Skomantuose ir Švėkšnoje. Tuo ji statė pavojun visą šeimą, kuri ne tik nedraudė jai to darbo, bet ir padėjo.

Nors O. Jucienė buvo paprasta kaimo moteris, nelankiusi jokios mokyklos, tik namie iš „daraktorių“ išmokusi skaityti ir rašyti, bet mokėjo daug patriotinių dainų ir eilėraščių, iš draudžiamos spaudos išmoktų. Mirus vyrui, ji apsigyveno Švėkšnoje, kur garsėjo labai gražių staltiesių ir lovatiesių audimu.

 

ČELIAUSKAS, Petras. Knygnešių pėdsakai Švėkšnoje. Švėkšna, 2003, p. 11.