Ostermejeris Natanielis Frydrichas

Natanelis Fridrichas Ostermejeris (g 1784 04 18 Viliūnuose, Pilkalnio aps. – 1846 08 24 Būdviečiuose, Ragainės aps.) – raštijos darbuotojas. Studijavo Karaliaučiaus universitete. Dar būdamas studentas, jis 1804 m. gavo teisę sakyti pamokslus ir kurį laiką mokytojavo Karaliaučiaus Lebo (Loeberichto) mokykloje. 1805 m. baigęs universitetą, jis 1805-1806 m. buvo privatiniu mokytoju Elbingoje, 1806-1807 m. – precentorium Kintuose, 1807-1815 m. – Kretingalėje. 1815 m. liepos 8 d. Karaliaučiuje ordinuotas kunigu, jis buvo paskirtas į Kalnininkus, o 1827 m. balandžio 22 d. buvo perkeltas į Būdviečius.

Sudarinėjo religinius leidinius („Graudenimo balsas, 1818; Nedėldienos knygelės, 1818). Rengė pirmąjį lietuvišką periodinį leidinį „Nusidavimai Dievo karalystėje“ (kn. 1-2, 1823-24). Manoma, yra išvertęs Augsburgišką konfesioną (1830).

 

 

Šaltiniai:

1. Lietuvių literatūros enciklopedija. Vilnius, 2001, p. 363.

2. BIRŽIŠKA, Vaclovas. Seniausias lietuviškas laikraštis ir jo redaktorius N. P. Ostermejeris. Klaipėda, 1999, bal. 6.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Parašykite komentarą