Otas Glogau Karolis Vilhelmas

Karolis Vilhelmas Otas Glogau – Mažosios Lietuvos evangelikų liuteronų kunigas, lietuvių raštijos darbuotojas.
Gimė 1805 m. lapkričio 14 d. Gilijoje (Labguvos aps.). 1846-1875 m. buvo Tilžės vyskupu. Kunigavo Kintų, Labguvos ir Tilžės lietuvių parapijose. Išvertė į lietuvių kalbą religinių giesmių, parengė giesmynų ir kitų religinių knygų. Jo sudarytasKatekizmas nuo 1855 m. iki 1920 m. leistas net 15 kartų, o 1855 m. parengto mokyklinio giesmynėlio išėjo 16 leidimų.
Bendradarbiavo su Augustu Schleicheriu, rengusiu lietuvių kalbos gramatiką. Talkino Georgui Nesselmannui, leidusiam lietuvių-vokiečių kalbų žodyną. Tyrė lietuvių kalbos nykimo Mažojoje Lietuvoje procesą.

Karolis Glogau mirė 1875 m. Tilžėje.

Šaltiniai:

Mažosios Lietuvos enciklopedija. Vilnius, 2003, t. 1, p. 507.