Paminklas tautos kancioms

Paminklas lietuvių tautos aukoms atminti

2009 m. spalio 25 d. Švėkšnos miestelio prieigose, ant taip vadinamo Parakaunyčios kalnelio, iškilmingai atidengtas paminklas lietuvių tautos aukoms atminti, skirtas Lietuvos vardo tūkstantmečiui.

Naujo paminklo atidengimo proga aukotos Šv. mišios Švėkšnos Šv. Jokūbo katalikų bažnyčioje.

Paminklą atidengė Švėkšnos vidurinės mokyklos moksleiviai, jį pašventino ilgametis Švėkšnos katalikų parapijos klebonas prelatas Vincentas Petras Stukas. Iš patrankos buvo iššautos trys salvės: už Švėkšną, tautą ir Lietuvą.

Naujasis paminklas pastatytas istorinėje vietoje: 1831 metų liepos mėnesį ten buvo apsistojusi poilsio generolo F. Rolando sukilėlių armija, 1948 m. ant Parakaunyčios kalnelio stovėjusioje daržinėje buvo laikinai uždaryti į Sibirą tremiami žmonės. Šios dvi datos iškaltos akmens plokštėse paminklo šonuose.

Akmuo paminklui ant Parakaunyčios kalnelio buvo atgabentas dar pavasarį. Stilizuotą iš liepsnų į dangų besiveržiančios gulbės skulptūrą iš metalo nukalė ir ant akmens pritaisė kalvių pora iš Vilkyčių Darius ir Aida Viliai.

Paminklas lietuvių tautos aukoms atminti pastatytas iš aukų Švėkšnos bendruomenės iniciatyva.

 

Literatūra:

 

1.      Švėkšnoje pašventintas paminklas Tautos aukoms. Vakarų ekspresas [interaktyvus]. 2009 m. spalio 26 d. Žiūrėta 2021 m. kovo 27 d. Prieiga per internetą: https://ve.lt/naujienos/lietuva/vakaru-lietuva/sveksnoje-pasventintas-paminklas-tautos-aukoms-.