Paminklinis akmuo Vydūnui

1988 m. gegužės 8 d., minint filosofo, rašytojo, dramaturgo Vydūno 120-ąsias gimimo metines, Kintuose, netoli evangelikų liuteronų bažnyčios, iškilmingai atidengtas paminklinis akmuo su skulptoriaus Petro Gintalo sukurtu bareljefu ir užrašu.

Bronzos lentelę su tekstu „1888–1892 metais Kintuose gyveno ir dirbo Vydūnas” nuliedino Dionyzas Varkalis (Klaipėda).

Paminklinis akmuo buvo iškilmingai atidengtas dalyvaujant daugybei Vydūno gerbėjų iš visos Lietuvos. Tą dieną buvo išrinkta iniciatyvinė grupė Vydūno draugijai steigti.

Paminklinis akmuo žymi vietą, kurioje 1888-1891 m. mokytoju Kintų pradžios mokykloje dirbo Vydūnas. Tai buvo pirmoji jo, kaip mokytojo, darbo vieta.

 

Literatūra:

1.      Bagdonavičius, Vaclovas. Vydūno draugija: įsikūrimo ir veiklos apžvalga [interaktyvus].  Naujoji sąmonė, 1999 m., nr. 7, p. 33-35. Žiūrėta 2020 m. lapkričio 5 d. Prieiga per internetą: http://vydunodraugija.lt/2009/08/veiklos-apzvalga/