Penčiukas Jerkmonas

Jerkmonas Penčiukas (apie 1851 ar 1852 m. Mažojoje Lietuvoje – 1896 04 11 Būdupėnuose Utėliuose, Ragainės aps.) – Mažosios Lietuvos spaudos darbuotojas, poetas, mokytojas. Manoma, kad baigė Karalienės mokytojų seminariją netoli Įsruties. Pirmoji darbo vieta – Kalnininkų triklasėje mokykloje, įkurtoje dar 1736 m. bažnytkaimyje Pakalnės apskrityje, 20 km į pietus nuo Rusnės. Tuo metu, kai mokytojavo Šilininkuose ir Būdupėnuose, buvo vienas iš artimiausių J. Zauerveino bendraminčių ir bičiulių. Daug metų jie susirašinėjo. Taip pat Jerkmonas Penčiukas yra mokytojavęs Būdupėnų Utėliuose (Ragainės aps.).

Jerkmonas Penčiukas buvo Lietuvių literatūros ir „Birutės“ draugijų narys, bendravo ne tik su J. Zauerveinu, bet ir su M. Jankumi, J. Mikšu bei kitais Mažosios Lietuvos kultūros veikėjais. Uoliai bendradarbiavo „Lietuviškame politiškame laikraštyje“, „Žiūrone“, „Nemuno sarge“, „Varpe“. Pasirašinėjo Vijurko, Utėliaus, Mostyklos, Krumplio, Ūsoriaus, Ūsoriaus Gentainio slapyvardžiais. Padėjo Martynui Jankui leisti mėnraštį „Garsas“ ir jumoristinį laikraštį „Tetutė“. 1895 m. „Lietuvos kanklėse“ paskelbė didaktinių eiliavimų. Vijurko slapyvardžiu išspausdino eilėraščių, parašė komediją „Mūsų sentėviai“. Po mirties rastų neskelbtų eilėraščių ir komedijos „Mūsų sentėviai“ rankraščių likimas nežinomas.

 

Šaltiniai:

1. JEZUKEVIČIENĖ, Irena. Keletas faktų Mažosios Lietuvos spaudos darbuotojo, mokytojo Jerkmono Penčiuko biografijai. Tarp knygų, 2004, nr. 4, p. 30.

2. KONDRATAS, Benjaminas. Šilininkai. Iš Kūrėjų pėdsakais. Vilnius, 2004, kn. 2, p. 200-203.