Š. Kaizer

Šarlotė Kaizer (Charlotte Keyser)

Š. KaizerVokiečių rašytoja, kultūros veikėja, pedagogė Šarlotė Kaizer gimė 1890 m. liepos 2 d. Rusnėje (Šilutės aps.), medienos pirklio šeimoje, turėjo dvi seseris. 1899 m., mirus tėvui Viljamui Kaizeriui, šeima pardavė medienos verslą ir persikraustė gyventi į Tilžę. Čia baigė gimnaziją, Karaliaučiaus meno akademijoje studijavo braižybą ir meną. Baigusi studijas Tilžės gimnazijoje dirbo dailės mokytoja. Be mokytojavimo, užrašinėjo dainas, natas, muzikavo (grojo liutnia), 1920 m. išleido dainų tekstų ir natų rinkinį su savo pačios iliustracijomis. 1944 m., artėjant frontui, pasitraukė į Vakarus, gyveno Mannheime, Oldenburge (Vokietija). Ji nebuvo ištekėjusi ir nesusilaukė palikuonių. Karo metu priglaudė nuo tėvų pasimetusį berniuką iš Klaipėdos krašto, jį užaugino ir išmokslino.

Š. Kaizer parašė romanų, apsakymų, daug apybraižų laikraščiams bei žurnalams. Kūriniai paremti istoriniais įvykiais, vyrauja ryškus Mažosios Lietuvos koloritas, su švelniu humoru perteikti vietos žmonių tipai. Daugelio rašytoja laikoma pirmąja šio krašto kūrėja po Hermano Zudermano. 1937 m. parašė ir išleido vokiečių žemaičių tarme parašytą eilėraščių rinkinį „Bi ons to Hus“ („Pas mus namie“). 1939 m. pasirodė novelių rinkinys „Tyliuose kaimuose“ („In stillen Dörfern“) – tai pasakojimai iš Nemuno deltos apylinkių. 1940 m. Karaliaučiuje buvo išleistas Š. Kaizer romanas „Ir vis naujos dienos“ („Und immer neue Tage“), kuriame aprašyti Jociškių dvarelyje vykę tikri ir autorės pramanyti įvykiai, žmonių likimai nuo XVIII a. didžiojo maro (1710) iki XIX a. pradžios. Vėliau leidimas pakartotas dar 11 kartų, romanas tapo bestseleriu. 1948 m. pasirodė romanas „Žingsniai per slenkstį“ („Schritte über die Schwelle“), pasakojantis apie gyvenimą Tilžėje XVIII a. pr., po maro. Vėliau išleido dar du apsakymų rinkinius. 1953 m. parašė knygą „Ir tada pasidarė šviesu“ („Und dan wurde es hell“), kur dvejuose apsakymuose iš trijų pasakojama apie Klaipėdos kraštą. 1962 m. pasirodė „Tėviškės namų ir sodybų aidai” („Von Hausern und Hofen daheim klingt es nach. Stromland Memel“). 2014 m. ši knyga, pasakojanti apie Klaipėdos krašto gyvenimą, išversta į lietuvių kalbą. Daugelis knygų iliustruotos pačios autorės piešiniais.

Rašytoja už nuopelnus vokiečių kultūrai 1944 m. apdovanota Herderio premija, 1950 m. – ordinu, skirtu menininkams. 1966 m. Š. Kaizer skirta Rytprūsių kultūros premija.

Mirė 1966 m. rugsėjo 23 d. Oldenburge (Vokietija).

 

 

Literatūra:

 

1. Mažosios Lietuvos enciklopedija. T. 2 / Mažosios Lietuvos fondas. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2003, p. 56.

2. Milinienė, Andromeda. Šarlotė Kaizer, Berbomas ir Rusnė (2). Iš Atvira Klaipėda [interaktyvus], 2019 m. gegužės 1 d. [žiūrėta 2020 m. rugpjūčio 27 d.]. Prieiga per internetą: <https://www.atviraklaipeda.lt/2019/05/01/sarlote-kaizer-berbomas-ir-rusne/>.