Sekunos spaustuvė

Tai knygų prekybos, knygrišyklos ir (maždaug nuo 1891) spaudos įmonė, veikusi 1858–1944 m. Šilutėje, Tilžės g. 29 (dab. Tilžės g. 27). Ją įsteigė Karlas V. Sekuna (1833 11 15 –1908 07 26). Įmonę paeiliui paveldėjo Otas, Artūras ir Oskaras Sekunos. Sekunos spaustuvėje lietuvių kalba buvo išspausdinta apie penkiasdešimt Mažajai Lietuvai skirtų knygų, periodinių leidinių „Pasiuntinystės knygelės“ (1920–1921) ir „Pakajaus paslas“ (1933–1935). Spaudos draudimo metais spaustuvėje buvo leidžiamos knygos Didžiajai Lietuvai ir pardavinėjamos knygnešiams. Sekunos platino savo knygyne lietuvių spaudą, rėmė Mažosios Lietuvos nacionalinio judėjimo ir kultūros veikėjus. Memorialinė lenta ant spaustuvės pastato Tilžės g. atidengta 1997 m. rugsėjo 27 dieną.

Šaltiniai:

1. Šilutės kraštas. Enciklopedinis žodynas. Šilutė: Prūsija, 2000, p. 353.

Šilutės spaustuvės ir jų produkcija