Šimelpenigis Vilhelmas Teodoras

Vilhelmas Teodoras Šimelpenigis, raštijos talkininkas, gimė 1787 m. Ragainėje. Mokėsi Tilžės gimnazijoje. Nuo 1805 m. studijavo Karaliaučiaus universitete, buvo precentoriumi Žiliuose, nuo 1826 m. – adjunktu Rusnėje. 1831 m. tapo Didlaukių (dabar Telmanovo) klebonu ir netrukus – Įsruties superintendentu. Talkino Liudvikui Rėzai renkant liaudies dainas. Keturias jo užrašytas dainas iš Liudviko Rėzos archyvo paskelbė Mykolas Biržiška.

Šaltiniai:

  • GINEITIS, Leonas. Lietuvių literatūros enciklopedija. Vilnius, 2001, p. 488.
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Parašykite komentarą