Šojus Hugo

Hugo Šojus (Scheu) – vokiečių ir Šilutės krašto kultūros ir visuomenės veikėjas, Šilutės miesto mecenatas, Mažosios Lietuvos lietuvių tautosakos rinkėjas ir leidėjas.

Jis gimė 1845 m. balandžio 1 d. Klaipėdoje, pirklio šeimoje. Lankė Klaipėdos pradžios mokyklą, ten pat baigė gimnaziją. Berlyne studijavo žemės ūkio mokslus. Atlikdamas praktiką Lapynuose, išmoko lietuvių kalbos, susidomėjo lietuvių papročiais ir tautosaka. Drauge su Aleksandru Kuršaičiu 1913 m. vokiečių ir lietuvių kalbomis išleido knygą „Žemaičių pasakos. Pasakos apie paukščius“. Kita Hugo Šojaus aistra buvo muziejininkystė. Jis turėjo sukaupęs įvairių etnografinių daiktų rinkinį, kurio pagrindu įkurtas Šilutės muziejus. Hugo Šojus aktyviai propagavo lietuvininkų rankdarbius, vežė juos į įvairias parodas, dovanojo juos draugams ir garbingiems svečiams.

1892 m. įsigijęs apleistą Šilokarčemos dvarą jis pirmiausiai apjuosė Šyšos upę pylimu, tokiu būdu apsaugodamas Šilokarčemos kaimą nup potvynių. Atstatęs dvaro pastatus, apie 50 margų geriausios žemės skyrė Šilutės (tuometinės Šilokarčemos) ligoninei, mokykloms (liaudies ir privačiai), gaisrinei ir savivaldybei, evangelikų bažnyčiai ir klebonijai, paštui, Zudermano aikštei, uosto ir turgaus aikštės praplėtimui bei skyrė žemės mažojo geležinkelio bėgiams nutiesti nuo stoties iki uosto. Taip pat Hugo Šojaus iniciatyva buvo įkurta žemės ūkio mokykla, nutiestas plentas, praplėstas durpių fabrikas. Ypač gražus ir naudingas Hugo Šojaus palikimas – tai įrengtas parkas abipus Šyšos upės su gražia beržų alėja nuo dvaro iki Verdainės kaimo. 1926 m. savo 80 gimtadienio proga jis šį parką padovanojo miestui. Tačiau po karo neprižiūrimas parkas sunyko, išnyko daug retų medžių.

Tai praktiškoji jo veiklos sritis. Neįkainojama ir Hugo Šojaus istorinė-kultūrinė veikla, kurios dėka Šilutės miestas turi savo muziejų, Lietuvos mokslų akademijos biblioteka ir archyvas pasipildė retais leidiniais, išleistais Rytų Prūsijoje lietuvių kalba.

Už visuomeninį darbą ir lietuvių kultūros, lietuvių kalbos ir papročių saugojimą Hugo Šojui 1922 m. suteiktas Karaliaučiaus universiteto garbės daktaro laipsnis, o Šilutės Herderio realinėje gimnazijoje 1931 m. pritvirtintas Hugo Šojaus bareljefas.

Hugo Šojaus interesus, veiklą atspindi ir rankraštinis palikimas, kurio dalis saugoma Lietuvos nacionalinės bibliotekos Rankraščių skyriuje. Šie rankraščiai sudaro atskirą fondą (F 51).  Bibliotekai juos perdavė Arnoldas Endzinas 1949 m. Beveik visi dokumentai yra vokiečių kalba ir tik nedidelė dalis – lietuvių.

Pati gausiausia rankraščių grupė yra susijusi su vokiečių rašytoju Hermanu Zudermanu. Hugo Šojus ir Hermanas Zudermanas susipažino 1888 m. Berlyne ir nuo to laiko juos siejo artima draugystė. Rankraštyne saugomi ne tik paties Hermano Zudermano, bet ir jo šeimos narių bei kitų giminaičių laiškai, skirti Hugo Šojui.
Hugo Šojus mirė 1937 m. liepos 25 d., būdamas 92 metų. Palaidotas dvaro kapinaitėse.

Šaltiniai:

  • BURZDŽIUVIENĖ, L. Gausiausias etnografijos rinkinys. Pamarys, 2000, geg. 13, p. 8.
  • NARBUTAITĖ, Rasa. Hugo Šojaus rankraštinis palikimas nacionalinėje bibliotekoje.Tarp knygų, 1995, nr. 5, p. 39.
  • ŠIKŠNIENĖ, R. Mažosios Lietuvos parkas. Pamarys, 1999, rugs. 18, p. 2.
  • ŠIKŠNIENĖ, R. Prieš 149 metus. Pamarys, 1994, bal. 2.
  • Šilutės miesto mecenatui Hugo Šojui – 155. Pamarys, 2000, kovo 30.
  • TIŠKUS, Feliksas. Šilutiškis – lietuvininkų tautosakos rinkėjas. Mokslas ir gyvenimas, 1985, nr. 4, p. 35.