Šperberis Jonas Jokūbas

Jonas Jokūbas Šperberis – religinių darbų redaktorius.

Gimė 1679 m. gegužės 6 d. Tilžės pirklio Erhardo Šperberio šeimoje. 1697 m. vasario 13 d. įstojo į Karaliaučiaus universitetą. Iki 1701 m. gyveno alumnate. 1702 m. buvo paskirtas Vilkyčių precentoriumi. 1711 m. vasario mėnesį Ragainės superintendentas jį įšventino į kunigus ir tų pačių metų balandžio 26 d. jis tapo Rusnės kunigu. Čia kunigavo iki savo gyvenimo pabaigos.

Drauge su kitais, jis padėjo redaguoti Jono Berento rengiamą giesmyną, Gabrieliaus Engelio (1665-1761) išverstą Martyno Liuterio katekizmą ir Adomo Fridricho Šimelpenigio (1699-1763) rengiamą giesmyną. Manoma, kad pats Jonas Šperberis nieko neparašė, nieko neišvertė.

Jonas Šperberis mirė 1741 m. kovo 2 d.

 

Šaltiniai:

  • JAKŠTAS, Petras. Iš mūsų kultūros istorijos. Literatūrinė Šilutė. Komunistinis darbas, 1988, liep. 16.
  • Šilutės kraštas. Enciklopedinis žodynas. Šilutė: Prūsija, 2000, p. 422.
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Parašykite komentarą