Šulcas Baltramiejus

Baltramiejus Šulcas gimė 1662 m. Silezijoje. Jo tėvai buvo paprasti žemdirbiai. 1677 m. kovo 17 d. įstojo į Karaliaučiaus universitetą ir 1681 m. spalio 20 d. baigė. Jį paskyrė Rusnės kunigo Mykolo Gaidžio padėjėju, o kai pastarasis mirė, Baltramiejus Šulcas tapo Mykolo Gaidžio įpėdiniu ir čia kunigavo iki savo gyvenimo pabaigos.

Baltramiejus Šulcas išvertė į lietuvių kalbą Bernardo fon Zandeno (1636-1703), vokiečių religinių raštų rašytojo, Karaliaučiaus universiteto profesoriaus, evangelikų liuteronų superintendento, knygą „Krikščioniškas susikalbėjimas…“, išleistą 1694 m. Baltramiejui Šulcui priskiriamas ir to paties autoriaus katekizmo „Katekizavimas arba vaikų mokslas…“, išleisto 1701 m., vertimas.

Baltramiejus Šulcas mirė maru 1710 m. rugsėjo 29 d., būdamas tik 48 metų amžiaus.

 

Šaltiniai:

  • 1. JAKŠTAS, Petras. Iš mūsų kultūros istorijos. Literatūrinė Šilutė. Komunistinis darbas, 1988, liep. 16.
  • Šilutės kraštas. Enciklopedinis žodynas. Šilutė: Prūsija , 2000, p. 423.
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Parašykite komentarą