Šusteris Fridrichas Zigmantas

Fridrichas Zigmantas Šusteris – kunigas, lietuvių raštijos veikėjas.

Gimė 1671 m. Mokėsi Karaliaučiaus universitete, valdžios finansuojamoje vietoje. Baigęs universitetą buvo paskirtas kunigu Būdviečiuose (Ragainės aps.) ir kunigavo ten iki savo mirties.

Dar būdamas studentu Fridrichas Šusteris prisidėjo prie lietuvių raštijos puoselėjimo. Jis bendradarbiavo 1701 m. verčiant ir leidžiant Naująjį Testamentą, parašė lietuvišką prakalbą. Be to, rašė lietuviškas giesmes ir prižiūrėjo 1705 m. leidžiamą Danieliaus KleinoNaujos giesmių knygos trečiąjį papildytą leidimą (vad. Šusterio giesmynas).

Fridrichas Šusteris mirė 1750 m. sausio 21 d.

 

Šaltiniai:

PROBOČIŲ ANŪKAS. Mažosios Lietuvos buvusieji rašytojai ir žymesnieji lietuvių kalbos mylėtojai. Tilžė: Spaudos spaustuvė, 1920, p. 23-24.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Parašykite komentarą