Tadas Lomsargis

Tadas Lomsargis, gimęs 1873 m., gyveno Varniškių kaime prie Inkaklių, taigi už 2 km nuo Prūsų sienos. Buvo apsišvietęs ūkininkas. Caro laikais tarnavo eiguliu pas grafą Pliaterį, tad gerai žinojo kiekvieną Parubežio miško krūmą. Į draudžiamos spaudos platinimo darbą jį įtraukė daktaras J. Rugis. T. Lomsargis ir pats gabeno knygas, ir kitus asmenis pervesdavo per sieną jam žinomais takais. 1901 m. pasienio sargybiniai jį sulaikė prie Inkaklių posto su 83 lietuviškom knygom. Kai jis su kitais ūkininkais bandė įsteigti Švėkšnos žemės ūkio draugiją „Ūkis“, caro administracija leidimo nedavė, nurodydama, kad keli iš steigėjų bausti už draudžiamos spaudos gabenimą. Teismas nuteisė T. Lomsargį ištremti į Sibirą, tačiau grafui Adomui Pliateriui užtariant, jis buvo ištremtas į Mogiliovą Ukrainoje, kur Genovaitė Pliaterienė turėjo dvarų ir davė T. Lomsargiui ūkvedžio vietą viename iš jų. Tik 1918 m. jis su šeima grįžo į gimtąjį Varniškių kaimą. Mirė 1947 m., palaidotas Švėkšnos kapinėse.

ČELIAUSKAS, Petras. Knygnešių pėdsakai Švėkšnoje. Švėkšna, 2003. p. 8