Urėdaitis Kristupas

Kristupas Urėdaitis (1871 09 25 Mantvilaičiuose, Pagėgių aps. – 1913 02 19 Tilžėje) – Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjas. Nuo 1895 m. – Birutės draugijos narys, 1903-1908 m. – jos bibliotekininkas, 1910-1913 m. – iždininkas.
Kristupas Urėdaitis su kitais įsteigė Prūsų lietuvininkų susivienijimą (1901-1906), buvo jo iždininku. 1911-1913 m. vadovavo Lietuviškos konservatyvų skyrimo draugystės Tilžės -Lankos apskričių skyriui. Nuo 1912 m. vilniškės Lietuvių mokslo draugijos, Mažosios Lietuvos jaunimo kultūros ir švietimo draugijų Rūta, Vainikas,Ąžuolas narys. Savo lėšomis finansavo draugijų leidybinę veiklą.

Šaltiniai:

Šilutės kraštas: enciklopedinis žodynas. Šilutė, 2000, p. 442.