Verdainės tiltas

Verdainės tiltas

Pastatytas 1910 m. Tiltas, nutiestas per Šyšos upę Šilutės miesto ribose, Tilžės g., krašto kelyje Nr. 141 Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda, turi istorinę ir techninę vertę. Įregistruotas Kultūros vertybių registre. Tai retai sutinkamos metalinės santvaros su važiavimu viduriu konstrukcijos tiltas, dabar paverstas vienos krypties juosta.

Techniniai duomenys: ilgis – 81 m, plotis – 6,6 m (4,9 m užima važiuojamoji dalis, du šalitilčiai yra po 0,75 m). Tiltas perdengia ne tik upės vagą, bet ir užliejamą slėnį. 1953 m. atlikta tilto rekonstrukcija, kurios metu buvo išsaugotos autentiškos metalinės konstrukcijos ir atramų akmens apdaila. Tilto pamatai – akmens betono, atramos – betoninės su akmens apdaila, santvaros –  metalinės, grindinys – akmeninis, uždengtas asfaltu. 1979 m. greta senojo pastatytas naujas tiltas, kiekvienu iš jų naudojant tik vienos krypties judėjimą – senuoju tiltu įvažiuojama į miestą.

Pastatymo metu buvo siauri šalitilčiai (pėsčiųjų takai) iš vidinės konstrukcijų pusės, po rekonstrukcijos (1953?) papildomai įrengti šalitilčiai ir turėklai konstrukcijų išorinėje pusėje. 1979 m. pastačius naująjį tiltą šalitiltis liko tik vienoje senojo tilto pusėje.

2014 m. tiltas nudažytas pilka spalva.

 

Šaltiniai:
1. Bendžiūtė, Austėja; Jaunius Jonas. Geltonasis tiltas [interaktyvus]. Infopamarys (internetinė Šilutės enciklopedija). 2017 m. liepos 1 d. Žiūrėta 2022 m. rugpjūčio 3 d. Prieiga   per internetą:  https://www.infopamarys.lt/177_verdaines-tiltas.html.