Vitikas Kristijonas Dovydas

Kristijonas Dovydas Vitikas gimė 1751 m. rugsėjo 25 d. Šilokarčemoje. Nuo 1770 m. studijavo teologiją Karaliaučiaus universitete. 1779-1782 m. buvo Plaškių, 1783-1796 m. – Kaukėnų precentoriumi. Nuo 1796 m. kunigavo Karvaičiuose (Kuršių Nerijoje), nuo 1809 m. – Kaukėnuose.

1785-1791 m. globojo savo giminaitį našlaitį Liudviką Gediminą Rėzą (1776-1840), kuris vėliau tapo poetu, mokslininku, kultūros veikėju, Karaliaučiaus universiteto profesoriumi.

Nors Kristijono Vitiko literatūrinis palikimas negausus, bet jis minėtinas. Vertė į lietuvių kalbą giesmes, rinko lietuvių liaudies dainas, iš kurių dvi Liudvikas Rėza įdėjo į savo dainyną, ir 1820 m. išleido jau mirusio kunigo Jono Fridricho Pušio (1740-1818) giesmių rinkinį „Kelios šventos giesmelės ant mano paminklo mieliems lietuvininkams Tilžės parapijos surašytos“.

Kristijonas Vitikas mirė 1824 m. gegužės 25 d. Kaukėnuose.

Šaltiniai:

  • JAKŠTAS, Petras. Iš mūsų kultūros istorijos. Literatūrinė Šilutė. Pamarys, 1988, rugs. 13.
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Parašykite komentarą